Rada Rodziców

 


Przewodniczący: Wojciech Nowak


Zastępca: Bernadeta Mazur


Sekretarz: Andrzej Górkiewicz


Skarbnik:


Komisja Rewizyjna: Izabela Ambroż, Mirosław Kaczmarczyk, Zofia Moś

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl