Pierwszy w Polsce hybrydowy program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży - w Goszczyńskim

Dodał: admin 17 lutego 2023 17:59

“Dobry Temat” to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 15 – 19 lat). Program wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie z kryzysami oraz porusza następujące tematy:

  • Zapobieganie uzależnieniom
  • Zarządzanie emocjami
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
  • Radzenie sobie z przemocą
  • Rozwiązywanie problemów
  • Współpraca i komunikacja
  • Wyznaczanie celów
  • Stawianie czoła wyzwaniom

 Dobry temat

Nowoczesna profilaktyka odpowiedzią na kryzysy

Jest odpowiedzią na obecne wyzwania, przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów, z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków, jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. “Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.

Pedagodzy