Rada Rodziców 2022/2023

 


Przewodniczący:  Przemysław Migacz


Zastępca: Edward Fryźlewicz


Sekretarz: Marcin Kowalski


Członek: Monika Batkiewicz


Komisja Rewizyjna: Beata Kaczmarczyk, Helena Buńda


 


Konto Rady Rodziców: Bank PeKao S.A     14124015741111001119082424


Regulamin Rady Rodziców - dokument PDF