Rada Rodziców 2023/24

 


Przewodniczący:  Anna Zgierska


Zastępca: Monika Batkiewicz


Sekretarz: Jerzy Tęcza


 


Komisja Rewizyjna: Beata Kaczmarczyk, Helena Buńda


 


Konto Rady Rodziców: Bank PeKao S.A     14124015741111001119082424


Regulamin Rady Rodziców - dokument PDF