Rada Rodziców

 


Przewodniczący:  Elżbieta Wagner


Zastępca: Edward Fryźlewicz


Sekretarz: Przemysław Migacz


Komisja Rewizyjna: Monika Nowak, Beata Szewczyk


 


Regulamin Rady Rodziców - dokument PDF