Ślubowanie

Na  sztandar  mojej  szkoły
na chwałę Ojczyzny - Rzeczpospolitej Polskiej
dla  dobra  drugiego  człowieka


Ślubuję  uroczyście:


Gdy na drodze mego życia spotkam  P r a w d ę
przyjmę ją z szacunkiem


Ślubuję!


Gdy na drodze mego życia spotkam  D o b r o
stanę czynnie po jego stronie


Ślubuję!


Gdy na drodze mego życia spotkam  P i ę k n o
będę je chronić z mocą i czułością


Ślubuję!