Szkolny Wolontariat Młodzieżowy

 


Od 2009 roku przy Naszym Liceum działa Szkolny Wolontariat Młodzieżowy, który stara się zachęcić młodzież do zwrócenia uwagi na innych, by znaleźć tych, którzy na różnych płaszczyznach potrzebują wsparcia, pomocy i zainteresowania. Przez te wszystkie lata przewinęło się ok. 1000 uczniów - wolontariuszy, którzy brali udział w różnych akcjach na terenie szkoły, miasta, powiatu, województwa, a także w skali ogólnopolskiej i światowej.


  


Założycielem formalnej grupy charytatywnej na terenie szkoły jest mgr Wojciech Grzybek – katecheta, przy wsparciu ks. Mariusza Dziuby obecnego proboszcza parafii Św. Krzyża w Zakopanem. Jednym z pierwszych zadań wolontariatu była Adopcja Misyjna na Odległość oraz spotkanie z pensjonariuszami w Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu. W dalszych latach opiekunami SWM byli: ks. Ryszard Kilanowicz, mgr Joanna Frączek oraz ks. Daniel Tomczak. Obecnie są to nauczyciele: mgr Alicja Bryniarska, mgr Ewa Komperda, mgr Renata Kubaszek-Gelata, mgr Zofia Łukasz, mgr Wojciech Grzybek.


  


Współpraca:


Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele i Wychowawcy, Samorząd Szkolny, Parafia NSPJ w Nowym Targu, Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży niewidzących i słabowidzących w Rabce-Zdrój, Małopolskie Hospicjum dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie, Wydział Duszpasterstwa Misyjnego w Krakowie, Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu" w Krakowie, Fundacja im. Adama Worwy w Nowym Targu, Maltańska Służba Medyczna w Nowym Targu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Nowym Targu, Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropla" w Nowym Targu, Urząd Miasta w Nowym Targu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oddział w Rabce-Zdrój, MOPS w Nowym Targu i inne instytucje.


  Działania:


      - Akcja „Pola Nadziei"


      - Nowotarski Dzień Misyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych


      - Akcje: „Ciacho dla Marysi, Janka, Maćka, Karola, Pawła, Asi"


      - Nowotarski Dzień Wolontariusza


      - Świąteczna Zbiórka Żywności - Mikołajki dla Mukoludków


      - Impreza charytatywna dla Maksyma i Marysi


      - "Noworoczny Koncert Kolęd"- Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu


      - "Koncert Kolęd" w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidzących i słabowidzących w Rabce


      - Magiczny czas Świąt w Przytulisku Brata Alberta w Grywałdzie


      - "Lekcja muzyki dla Chatki"


      - Droga Krzyżowa w Zaskalu


      - Koncert "Goszczyński dla Fundacji im. Adama Worwy“


      - Spotkanie z Bajką dla dzieci w Rabce


      - Turniej Gier Towarzyskich w Zaskalu


      - Bieg po Oddech w Zakopanem


  


Projekty:


      - Małopolski projekt: „Mieć Wyobraźnie Miłosierdzia" – II miejsce w 2015 r.


      - Ogólnopolski Turniej: „Młoda krew ratuje życie "- II w 2015 r. i III miejsce w 2018 r.


      - Akademicki projekt: „Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia" w 2015 r.