Wyniki matur

Opracowali:


mgr Magdalena Cyrwus-Wojtyczka od roku 2017-2018


mgr Łukasz Szajnowski w latach od 2004-2005 do 2015-2016


mgr Katarzyna Zbroja w roku 2016-2017


 


2017-2018


2016-2017


2015-2016


2014-2015


2013-2014


2012-2013


2011-2012


2010-2011


2009-2010


2008-2009


2007-2008


2006-2007


2005-2006


2004-2005