Matura 2022

 


Informacje dla uczniów klas III


Procedury maturalne dla uczniów 2022 - prezentacja PPT do pobrania


Deklaracja maturalna


Harmonogram egzaminu maturalnego 2022


Informacja o dostosowaniach w roku szkolnym 2021/2022


Informacja o przyborach


Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 r.


 


Informacje dla abslowentów 


Deklaracje maturalne


"Kalkulator" opłat za egzamin maturalny - dla absolwentów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


 


 


Uczniowie, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę, która odbierze w ich imieniu to zaświadczenie


Wzór upoważnienia do pobrania tutaj


 


 


Więcej informacji na stronach:


http://www.oke.krakow.pl


https://cke.gov.pl