naglowek - tlo

Matura 2021

 


Uczniowie, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę, która odbierze w ich imieniu to zaświadczenie


Wzór upoważnienia do pobrania tutaj


 


Informacje dla uczniów klas III


Harmonogram egzaminu maturalnego 2021


Informacja o dostosowaniach w roku szkolnym 2020/2021


Informacja o przyborach


Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r.


 


Informacje dla abslowentów 


Deklaracje maturalne


"Kalkulator" opłat za egzamin maturalny - dla absolwentów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


 


 


Więcej informacji na stronach:


http://www.oke.krakow.pl


https://cke.gov.pl


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności