Matura 2023

 


Informacje dla uczniów klas IV


 


Matura 2023 - prezentacja


Deklaracja maturalna


Harmonogram egzaminu maturalnego 2023


Informacja o dostosowaniach w roku szkolnym 2022/2023


Informacja o przyborach


Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.


Informacje na temat MATURA 2023 znajdziesz tu: 


https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/ oraz na stronie: 


http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528


 


Informacje dla abslowentów 


Deklaracje maturalne


"Kalkulator" opłat za egzamin maturalny - dla absolwentów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


 


 


Uczniowie, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę, która odbierze w ich imieniu to zaświadczenie


Wzór upoważnienia do pobrania tutaj


 


 


Więcej informacji na stronach:


http://www.oke.krakow.pl


https://cke.gov.pl