Matura 2024

 


Informacje dla uczniów klas IV


 


Matura 2024 - prezentacja


Deklaracja maturalna


Harmonogram egzaminu maturalnego 2024


Informacja o dostosowaniach w roku szkolnym 2023/2024


Informacja o przyborach


Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 r.


Adres strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej 


https://ziu.gov.pl/login


 


Informacje na temat MATURA 2024 znajdziesz tu: 


https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/ oraz na stronie: 


http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528


 


Informacje dla abslowentów 


Deklaracje maturalne


Informacja dla absolwentów - opłata za egzamin maturalny


http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Komunikat%20o%20op%C5%82atach_2024_r%20.pdf


 


 


Uczniowie, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę, która odbierze w ich imieniu to zaświadczenie


Wzór upoważnienia do pobrania tutaj


 


 


Więcej informacji na stronach:


http://www.oke.krakow.pl


https://cke.gov.pl