Pedagog

 


Godziny pracy pedagogów szkolnych


 


mgr Krystyna Bryniarska - pedagog szkolny


Poniedziałek   9.00 – 13.00


Wtorek           7.30 – 13.00


Środa             7.30 – 13.15


Czwartek        8.00 – 13.00


Piątek            8.00 – 13.10


 


mgr Magdalena Cyrwus-Wojtyczka - pedagog specjalny


Poniedziałek   7.30– 12.30


Środa            7.30 – 11.00


Czwartek       8.30 - 10.00 


 


mgr Małgorzata Wójcik - Forszpaniak – psycholog szkolny, pedagog specjalny


Poniedziałek   7.30 – 14.30


Wtorek           7.30 – 15.00


Środa             7.30 – 13.00


Czwartek        7.30 – 14.00


Piątek             7.30 – 14.00


 


Pierwszy w Polsce hybrydowy program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży - w Goszczyńskim


“Dobry Temat” to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 15 – 19 lat). Program wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie z kryzysami oraz porusza następujące tematy:  • Zapobieganie uzależnieniom

  • Zarządzanie emocjami

  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

  • Radzenie sobie z przemocą

  • Rozwiązywanie problemów

  • Współpraca i komunikacja

  • Wyznaczanie celów

  • Stawianie czoła wyzwaniom


 Dobry temat


Nowoczesna profilaktyka odpowiedzią na kryzysy


Jest odpowiedzią na obecne wyzwania, przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów, z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków, jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. “Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.


 


 


Drodzy Uczniowie! 


    Jeżeli potrzebujecie pomocy psychologa lub psychoterapeuty  informujemy, że  w Nowym Targu  przy ulicy Kowaniec  2a (Klinika medyczna Allmedica) otwarty został Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci I Młodzieży w wieku do 21 roku życia oraz ich rodziców. Do Ośrodka można zgłaszać się z zaburzeniami koncentracji, problemami z nauką, trudnościamiw zachowaniu, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, obniżeniem poczucia własnej wartości, zaburzeniami relacji rodzinnych oraz wszelkimi problemami natury psychologicznej.Usługi są całkowicie bezpłatne, finansowane  w ramach kontraktu z NFZ.Więcej informacji i rejestracja na wizyty pod numerem telefonu:   18 265 74 88 Informujemy również, że dla osób dorosłych (od 18 roku życia) działa w Nowym Targu przy szpitalu  Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.Oferuje ono bezpłatne konsultacje dla osób w kryzysie, lęku, samotnych oraz wszystkich tych, którym ciężko poradzić sobie z aktualną sytuacją.Pod numerami telefonów:   18 2633181 oraz   690536719 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00 dyżurują psycholodzy i psychoterapeuci, którzy udzielają pomocy i wsparcia.


 


Wskazówki jak dbać o zdrowie fizyczne i emocjonalne oraz radzić sobie ze stresem w czasie epidemii koronawirusa, izolacji społecznej i nauki zdalnej.


Przestrzeganie obowiązujących zasad (pozostawania w domu, dystansowania się społecznego, dokładnego mycia  rąk, itp.), działanie zgodnie z procedurami,  nie tylko realnie zabezpiecza Was przed zakażeniem koronawirusem, ale także powinno obniżyć poczucie niepokoju (zagrożenia). Sytuacja jest trudna i prawdopodobnie nie przelotna, dlatego trzeba ją przyjąć do wiadomości i zaadaptować się do niej jak najlepiej.


PODTRZYMUJCIE KONTAKTY SPOŁECZNE


Utrzymywanie kontaktów społecznych jest istotnym warunkiem zachowania naszego zdrowia i funkcjonowania społecznego, brak kontaktów odczuwamy jako dyskomfort.Z pomocą przychodzi Wam współczesna technologia, Internet, media społecznościowe, smartfony - stwarzają one duże możliwości pozostawania w kontakcie z rówieśnikami, znajomymi i ze światem.Rozmowa z przyjacielem pozwala na podzielenie się swoimi obawami i daje Wam okazję do wzajemnego wsparcia.Chociaż obawiacie się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich, rodziców, dziadków, pozostańcie w stałym kontakcie z nimi, gdyż podobnie jak Wam, seniorom jeszcze bardziej może dokuczać izolacja społeczna (osamotnienie), mogą się bać o swoje zdrowie. Regularnie kontaktując się ze swoją babcią czy dziadkiem dajecie dowód swojej troski, przywiązania i znaczenia, jakie mają oni w  Waszym życiu.Możecie także pomóc zrobić im zakupy, nabyć niezbędne lekarstwa, oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.Te kontakty i udzielana pomoc stanowić będą realną pomoc i wsparcie dla innych,a Wam też powinny dać moralną satysfakcję.Sąsiedzka pomoc, troszczenie się o siebie, interesowanie się stanem zdrowia, dobre uczynki na rzecz innych to dowód waszej empatii, solidarności i siły.


BĄDŹCIE AKTYWNI


Pozostawanie w domu, izolacja, w niektórych przypadkach nawet kwarantanna, konieczność respektowania zasad dystansowania społecznego naruszyły wasz dotychczasowy tryb życia. Zmiany te mogły doprowadzić do pewnej dezorganizacji działań, zakłócenia porządku codziennych czynności i naruszenia poczucia bezpieczeństwa, stabilności i przewidywalności. W tych okolicznościach zasadne wydaje się następujące zalecenie : planujcie, organizujcie, stawiajcie sobie codzienne cele, nadawajcie porządek swojej codziennej aktywności.Planowanie dnia (tygodnia) nadaje kształt i sens (kierunek) naszym działaniom, daje poczucie przewidywalności i kontroli, pozwala ustrzec się od zniechęcenia i poczucia bezradności, zagubienia.Wyznaczcie sobie miejsce i czas nauki oraz odpoczynku, opracujcie grafik nauki (uzgodnijcie i skoordynujcie swoje aktywności  z działaniami innych domowników, rodziców czy rodzeństwa, którzy też realizują swoje zadania zawodowe i szkolnew przestrzeni domowej).Potraktujcie obecną sytuację jako okazję do rozwijania umiejętności samoorganizacyjnych, zarządzaniem swoją nauką i pracą (zarządzanie sobą) niezbędne w przyszłości - na studiach, w pracy.Starajcie się prowadzić zdrowy, zrównoważony, zdrowy tryb życia. Troska o kondycję fizyczną pomoże Wam lepiej radzić sobie ze stresem i zadaniami (szkolnymi), zwiększy Waszą odporność, sprzyja utrzymaniu dobrego samopoczucia.Warto zadbać o odporność - wysypiajcie się, dbajcie o higienę osobistą (teraz szczególnie ważne jest dokładne mycie rąk), jedzcie pełnowartościowe posiłkiw regularnych odstępach, dbajcie o aktywność fizyczną, odpoczywajcie, relaksujcie  się, wykonujcie inne czynności, które sprawiają wam przyjemność i dają odprężenie (masaże, muzyka, realizacja pasji, czytanie, oglądanie filmów).


Maturzysto !- Prowadzenie zrównoważonego trybu życia i troska o swoje zdrowie (fizyczne i emocjonalne) jest szczególnie potrzebna w sytuacji zwiększonego wysiłku umysłowego związanego z przygotowaniem się do matury, ciągłe, wielogodzinne  uczenie się bez robienia  przerw, odpoczynku osłabi waszą efektywność i odporność,- koncentrując się na swoich planach i priorytetach, liczcie się ze swoimi możliwościami,- obowiązujące procedury zachowań w okresie epidemii - choć dość wymagające -  pozwalają na spacery, ruch na świeżym powietrzu (bieganie, rower, itp., nie rezygnujcie z dobroczynnego wpływu ruchu (choćby w warunkach domowych), oczywiście pamiętając o przestrzeganiu zasad dystansowanie się społecznego.Unikajcie niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, takich , jak:Palenie, spożywanie alkoholu,Przejadanie się lub głodzenie,Przesiadywanie godzinami przed telewizorem lub komputerem,Wycofywanie się z kontaktów z innymi,Próby relaksowania się za pomocą substancji psychoaktywnych (takich jak narkotyki i leki),Za dużo snu (przesypianie wielu godzin w ciągu dnia),Prokrastynacja (odkładanie działania na później),Zapełnianie działaniem każdej minuty dnia, aby uniknąć zmierzenia się z problemami,Przelewanie stresu na innych (atakowanie, gniewne wybuchy, przemoc fizyczna)