Dyrektorzy

 


mgr Marta Sokołowska
pełni funkcję od 1 września 2021 r. do chwili obecnej.


 


mgr Maria Kopeć
pełniła funkcję w latach: 1 września 2006 r. - 31 sierpnia 2021 r.

mgr Franciszek Janczy
pełnił funkcję w latach: 1 września 1991 r. - 31 sierpnia 2006 r.

mgr Maria Pilch
pełniła funkcję w latach: 1 września 1975 r. - 31 sierpnia 1991 r.

mgr Wit Wójtowicz
pełnił funkcję w latach: 1 września 1974 r. - 31 października 1975 r.

mgr Zdzisław Rosak
pełnił funkcję w latach: 1 lutego 1974 r. - 31 sierpnia 1974 r.

mgr Bolesław Nowobilski
pełnił funkcję w latach: 16 września 1973 r. - 29 stycznia 1974 r.

mgr Stanisław Żygadło
pełnił funkcję w latach: 1 września 1960 r. - 14 sierpnia 1973 r.

mgr Maria Geblowa
pełniła funkcję w latach: 1 września 1950 r. - 15 lipca 1960 r.

mgr Eugeniusz Przesławski
pełnił funkcję w latach: 31 grudnia 1949 r. - 1 września 1950 r. pełnił funkcję p.o. dyrektora; później był jeszcze trzykrotnie p.o. w różnych okresach, długie lata był zastępcą dyrektora.

mgr Józef Grzybek (później dr)
pełnił funkcję w latach: 16 sierpnia 1949 r. - 30 grudnia 1949 r.

mgr Jan Krupa
pełnił funkcję w latach: 27 sierpnia 1947 r. - 15 sierpnia 1949 r.

mgr Pius Jabłoński
pełnił funkcję w latach: luty 1945 r. - 17 sierpnia 1947 r.

Ludwik Czech
pełnił funkcję w latach: 1 listopada 1920 r. - 11 listopada 1939 r.


Jakub Zachemski
pełnił funkcję w latach: 2 lipca 1920 r. - 30 października 1924 r.

dr Edward Lubicz Niezabitowski
pełnił funkcję w latach: 1919 r. - 2 lipca 1920 r.

dr Kazimierz Krotoski
pełnił funkcję w latach: 1 września 1904 r. - 31 sierpnia 1921 r. (urlopowany od 1919 r.)