Instytut Goethego

 


Goszczyński – szkołą partnerską Instytutu Goethego


 logo_goethe


Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec, działającym na całym świecie, promującym znajomość języka niemieckiego i wspierającym międzynarodową współpracę kulturalną.


I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu zostało niedawno wyróżnione i dołączyło do sieci szkół Deutsch Plus, stając się tym samym szkołą partnerską Instytutu Goethego, który oprócz działalności kulturalnej zajmuje się także promocją języka niemieckiego i w różnorodny sposób wspiera szkoły i nauczycieli w nauczaniu. Deutsch Plus jest jednym z wiodących projektów Instytutu – to program doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli, który ma na celu podniesienie jakości zajęć języka niemieckiego w szkołach objętych patronatem, oferując również interesujące spotkania, warsztaty i projekty dla uczniów.


Głównymi celami projektu jest zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego, stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę tego języka w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku. Ponadto Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wspierającym aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Instytutu Goethego.


Goethe