Samorząd Szkolny

 


Rada Samorządu Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu


      Przewodnicząca:    Martyna Furczoń (klasa IId)


             Z-ca przewodniczącej:   Patrycja Jarząbek (klasa IIc)


                       Z-ca przewodniczącej:   


      Skarbnik:      


      Sekretarz:   


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl