Samorząd Szkolny

 


Rada Samorządu Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu


      Przewodnicząca:    Martyna Furczoń (kl. IID)


             Z-ca przewodniczącej:   Patrycja Jarząbek (kl. IIC)


                       Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Kreft (kl. IB)


      Skarbnik: Karol Luberda (kl. IH)   


   Członkowie:   Anna Cetera, Mario Haas, Adrianna Kobylarczyk , Aleksandra Suskka, Oliwia Wójciak, Izabela Zając 


opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Gabriela Głodziak, p. Katarzyna Sikora


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl