Samorząd Szkolny 2019/2020

 


 


 


Rada Samorządu Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu


 


     


 


Przewodnicząca: Damian Waksmundzki-Luberda (kl. 2E)


  


Z-ca przewodniczącej: Marta Misiur (kl. 2D)


  


Sekretarz: Zuzanna Ślusarek (kl. 1Fg)


  


Skarbnik: Patrycja Gabryś (kl. 1B)


  


Członek: Iwona Kukulak (kl. 2B)


  


Członek: Julia Przygodzka (kl. 1E)


  

Członek: Katarzyna Sas (kl. 1Cg)

 


 

Członek: Jakub Łabuz (kl. 1C)

 


 

Opiekun Samorządu Szkolnego: Pani Małgorzata Węglarz

 


 

Opiekun Samorządu Szkolnego Pani Katarzyna Pierwoła