Samorząd Szkolny

 


Rada Samorządu Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu


      Przewodnicząca:    Maria Łukasz (klasa II f)


                         Z-ca przewodniczącej:   Aleksandra Skubisz (klasa Ia)


                       Z-ca przewodniczącej:   Maciej Krauzowicz (klasa Ib)


      Skarbnik:      Remigiusz Topolski (klasa Ie)


      Sekretarz:    Katarzyna Szaflarska (klasa If)


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl