Między literaturą a filozofią: konflikt i dialogProjekt pt. „Między literaturą a filozofią: konflikt i dialog" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dwie grupy uczniów i uczennic z naszej szkoły zaraz po feriach jako pierwsze wezmą udział w zajęciach z edukacji filozoficznej.


Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką czniów/uczennic z 4 szkół ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego i śląskiego poprzez realizację w wybranych szkołach 40-godzin zajęć fakultatywnych z filozofii przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.


Udział uczniów i uczennic w opracowanym przez WSE programie edukacji filozoficznej, opartym na aktywizujących metodach kształcenia, pozwoli uczestnikom i uczestniczkom a wykształcenie m.in. kompetencji w sferze rozpoznawania, formułowania i rozumienia problemów filozoficznych, stawiania tez, rozpoznawania ich założeń i stawiania argumentów, które ułatwią im dalszą edukację i/lub wejście na rynek pracy.


Więcej informacji na stronie internetowej Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.