Ocalić przed zapomnieniem

„Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś pamięć o tych, których nie ma...”


APEL POLEGŁYCH 2018


 


 


APEL POLEGŁYCH 2017


Zgodnie z tradycją naszej szkoły w Nowym Targu w przeddzień Wszystkich Świętych, przy tablicach pamiątkowych odbył się Apel Poległych. Zgromadzeni na parterze uczniowie klas pierwszych oraz 2d, nauczyciele, Rodziny Poległych i zaproszeni Goście złożyli hołd Profesorom i Uczniom, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Polegli walcząc na frontach I i II wojny, uczestnicząc w działaniach konspiracyjnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego i innych organizacji; będąc więźniami ofiarami obozów: jenieckich, koncentracyjnych, zagłady lub sowieckich i hitlerowskich katowni. Dyrektor Szkoły Pani Maria Kopeć przywitała przybyłych przedstawicieli Rodzin oraz Gości: Panią Poseł na Sejm RP Annę Paluch, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego Pana Jana Krzaka, Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Bogusława Waksmundzkiego, wizytatora Kuratorium Oświaty Panią Dorotę Słońską – Halczak.


Po uroczystym Apelu Poległych, poprowadzonym przez Arkadiusza Guzika, krótki program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy 2d i 2g. Wiersze: poety świtu niepodległości – Edwarda Słońskiego oraz sanitariuszki "Danuty" – Krystyny Krahelskiej zaprezentowali Dawid Brynkus i Jakub Mikołajski oraz Aleksandra Szczypkowska i Paulina Filipiec. O postawie polskich uczniów, obrońców Lwowa - "Orląt", zaśpiewał Mateusz Słonina. Losy powstańców warszawskich w piosence "Dziewczyna z granatem" opowiedziała Magda Ćwiertnia. Obojgu akompaniował na gitarze Dawid Brynkus. Każdy występ spotkał się z aplauzem zgromadzonych.


Uczniowie klas pierwszych pod okiem pani profesor Doroty Żmudy zaśpiewali specjalnie wybrane pieśni patriotyczne: "Bartoszu, Bartoszu", "Świat cały śpi spokojnie", "Piechota", "Dziś do ciebie przyjść nie mogę", "Ej dziewczyno, ej niebogo", "Pałacyk Michla, Żytnia, Wola". Rodziny Poległych oraz Goście z entuzjazmem przyłączyli się do śpiewu.


Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Maria Kopeć, która podziękowała uczniom i nauczycielom za wspaniałe przygotowanie tej wyjątkowej w skali regionu uroczystości. Następnie do zgromadzonych zwróciła się Pani Poseł Anna Paluch podkreślając patriotyczny przekaz Apelu, jego ponadpokoleniowy charakter i znaczenie w obliczu wyzwań współczesnego świata, jak również odniosła się do osobistych wspomnień związanych ze Szkołą oraz piosenką "Orląt". Pani Wizytator Dorota Słońska – Halczak pogratulowała uczniom zaangażowania w realizację uroczystości, która dzięki udziałowi Rodzin Poległych jest niezwykłą lekcją historii.


Ostatnim akcentem było umieszczenie wpisów Gości w Księdze Pamiątkowej.


Apel przygotowały nauczycielki: Aneta Borkowska, Barbarza Zapiórkowska, Dorota Żmuda, Katarzyna Sikora.


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=348


APEL POLEGŁYCH 2016


 W przededniu Wszystkich Świętych odbył się w Naszej Szkole, jak co roku, uroczysty Apel Poległych. Ma on na celu przywołanie pamięci Profesorów, Absolwentów i Uczniów nowotarskiego Gimnazjum poległych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej.


Na uroczystość przybyli członkowie rodzin poległych Profesorów, Absolwentów i Uczniów, przedstawiciele Światowego Związku AK, Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Obecna była Poseł na Sejm RP - pani Anna Paluch, władze samorządowe reprezentowali wicestarosta Powiatu Nowotarskiego - pan Władysław Tylka, przewodniczący Rady Powiatu - pan Jan Krzak, Burmistrz Nowego Targu - pan Grzegorz Watycha. Małopolskiego Kuratora Oświaty reprezentował pan Jerzy Stodulski, duchowieństwo - ks. Leszek Koniorczyk.


Podczas Apelu, przy dźwiękach werbli (Kamil Kozub), zostały przywołane nazwiska poległych Profesorów, Absolwentów i Uczniów, którzy oddali życie w walce o wolną Polskę. Zapalono znicze, a zaproszeni goście oraz delegacje uczniów, nauczycieli i rodziców złożyli wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi.


Pani Anna Paluch - Poseł na Sejm RP, przypomniała o roli patriotycznego wychowania młodego pokolenia. Pan Józef Różański, który każdego roku uczestniczył w Apelu Poległych podziękował za wkład całej społeczności szkolnej w pielęgnowanie tradycji i pamięci o ofierze życia złożonej przez poległych Profesorów, Absolwentów i Uczniów Naszej Szkoły.


Uczennice i uczniowie klas pierwszych i drugich przygotowali krótki program artystyczny, który rozpoczął się odczytaniem przez Andrzeja Plutę odezwy Naczelnika Józefa Piłsudskiego do żołnierzy I Brygady Legionów. Nawiązaniem do tej odezwy była pieśń My Pierwsza Brygada, która w roku 2007 została oficjalną pieśnią Wojska Polskiego. Fragmenty listów żołnierzy z Katynia i Starobielska zaprezentowali uczniowie: Aleksandra Szczypkowska, Karolina Buksa, Piotr Miśkowicz i Aleksander Bandyk. Wymowa tych listów była niezwykle poruszająca - były to ostatnie słowa żołnierzy skierowane do swoich najbliższych. Żaden z nich nie powrócił już do Ojczyzny. Piękną piosenkę Agnieszki Osieckiej do muzyki Krzysztofa Komedy Nim wstanie dzień (z filmu "Prawo i pięść") zaśpiewał Mateusz Słonina z akompaniamentem Dawida Brynkusa (gitara). Do programu artystycznego włączyli się również goście - pan Stanisław Apostoł, absolwent Naszej Szkoły, zadeklamował utwór założyciela Konfederacji Tatrzańskiej Augustyna Suskiego My, Chochołowianie. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych było ukoronowaniem całego programu.  Nad przebiegiem całej uroczystości czuwał Arkadiusz Guzik Zaproszeni goście złożyli okolicznościowe wpisy do Księgi Pamiątkowej.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=226


APEL POLEGŁYCH 2015


W czwartek, 29 października, odbył się w naszej szkole Apel Poległych. W ten uroczysty sposób społeczność szkolna wpisuje się w wieloletnią tradycję pielęgnowania pamięci o naszych bohaterach wojennych.


Na uroczystość przybyli członkowie rodzin poległych Profesorów i Absolwentów, przedstawiciele Światowego Związku AK, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej i duchowieństwo. Władze samorządowe reprezentowali pan Bogusław Waksmundzki Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz pan burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. Małopolskiego Kuratora Oświaty reprezentowała pani wizytator Maria Głuszak.


Podczas Apelu zostały przywołane nazwiska Profesorów i Absolwentów naszego Liceum, którzy polegli w obronie Ojczyzny w czasie obu wojen światowych. Apel uświetniły poczty sztandarowe szkoły i zaproszonych organizacji kombatanckich. Uroczystą oprawę dopełniło złożenie pod tablicami pamiątkowymi wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy.


Uczennice i uczniowie klas drugich zadbali o program artystyczny. Utwory Zygmunta Lubertowicza, profesora naszej Szkoły, zostały przypomniane w recytacji Szymona Kaczora di Paola oraz Kamila Krzeszowskiego. Izabela Brynczka i jej śpiewająca grupa muzyczna zaprezentowały utwór Sadźmy róże, którego autorem słów jest patron Szkoły, Seweryn Goszczyński. Piosenka Nie zobaczysz matko syna w wykonaniu Eli Swalarz była wstępem do wspólnego śpiewu wszystkich uczestników Apelu. Na zakończenie popłynęły słowa pięknych piosenek żołnierskich: Piechoty, Maków, Serca w plecaku i innych. Nad przebiegiem całej uroczystości czuwał Szymon Cyran.


Zaproszeni Goście zwiedzili szkolną kaplicę, w której zostały wmurowane kamienie pamięci - symboliczne statuetki upamiętniające tych, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny walcząc o godność człowieka i sprzeciwiając się totalitaryzmom w latach 1939 - 1989. Statuetki zostały wręczone naszej szkole w Białymstoku podczas zakończenia VI edycji projektu Instytutu Pamięci Narodowej inspirowanej słowami św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. W to wielkie dzieło wpisali się Absolwenci Liceum: ks. Józef Fudala, ks. Leopold Bukowski, bł. ks. Piotr Dańkowski,ks. Stanisław Marusarz, ks. Ferdynand Machay, bł. ks. Stanisław Pyrtek oraz ks. Ferdynand Sznajdrowicz. Sylwetkę ks. Fudali przedstawili absolwenci: Katarzyna Foryt, Monika Gach, Marcin Paternoga pod opieką pana Jacka Waksmundzkiego natomiast sylwetki pozostałych indywidualnie sam nauczyciel. Szkolnej uroczystości towarzyszyła wystawa na której można było zapoznać się z pracą uczniów przedstawioną w Białymstoku.


Zaproszeni goście złożyli okolicznościowe wpisy do Księgi Pamiątkowej, a Apel Poległych był okazją do rozmów i wspomnień przed zbliżającym się Świętem Zmarłych.


Apel poległych przygotowali profesorowie: Barbara Zapiórkowska, Dorota Żmuda, ks. Ryszard Kilanowicz, Zbigniew Kopeć i Jacek Waksmundzki.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=120


APEL POLEGŁYCH 2014


30 X 2014 roku zgodnie z tradycją Szkoły w I LO w Nowym Targu odbył się Apel Poległych. Młodzież i zaproszeni Goście spotkali się pod Tablicami Pamiątkowymi, aby uczcić Pamięć Poległych Profesorów i Uczniów. Wśród zaproszonych Gości byli m.in. Wicestarosta Maciej Jachymiak, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Krzak, Sekretarz Powiatu Grzegorz Watycha, Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz, Wizytator KO w Krakowie Alicja Sienkowiec, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele Światowego Związku AK, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Rodziny Poległych Profesorów i Uczniów.


Spotkanie poprowadzili uczniowie z klasy II b – Pola Zborowska, Hubert Derebas, Mikołaj Szostek. Wiersze recytowały - Mariola Dziedzic i Dominika Torba, a także jeden z Gości – pan Stanisław Apostoł. Na werblach grał uczeń z klasy I b - Kamil Kozub. Znicze zapaliły – Agnieszka Galarowicz, Karolina Sojda, Daria Skowrońska, Izabela Fryźlewicz – z klasy I b. W organizacji uroczystości pomagali także Tomasz Fryźlewicz, Norbert Raducki – z klasy I b, Aleksandra Szatkowska, Sylwia Bachulska, Magda Paczka, Adriana Pytelewska z klasy III e.


Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w trakcie której młodzież z klas pierwszych i zaproszeni Goście zaśpiewali wspólnie kilka pieśni patriotycznych. Następnie wszyscy udali się do auli, gdzie absolwenci naszej szkoły przybliżyli swój udział w uroczystościach z okazji 70-tej rocznicy Bitwy o Monte Cassino, które miały miejsce we Włoszech w maju 2014 roku. Odbył się tam między innymi 10-kilometrowy bieg. Jego meta znajdowała się w pobliżu polskiego cmentarza wojennego. W biegu tym wzięło udział trzech absolwentów naszej szkoły, byli to Franciszek Sutor, Robert Bieda i Karol Karpierz


Po zakończeniu uroczystości Goście dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej.


Apel Poległych przygotowali nauczyciele: Bogdana Kumela, Barbara Zapiórkowska, Dorota Żmuda, Zbigniew Kopeć.


APEL POLEGŁYCH 2013


Tradycyjnie, jak co roku, w przeddzień Wszystkich Świętych 28 października 2013 roku w naszej szkole obył się Apel Poległych. Młodzież i zaproszeni Goście spotkali się o godzinie 12 pod Tablicami Pamiątkowymi, aby uczcić Pamięć Poległych Profesorów i Uczniów. Wśród zaproszonych gości byli m.in.Poseł na Sejm RP- Anna Paluch, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego- Jan Krzak, Wicestarosta- Maciej Jachymiak, Burmistrz Miasta Nowego Targu- Marek Fryźlewicz, Wizytator KO w Krakowie- Maria Głuszak, przedstawiciele Światowego Związku AK, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, duchowieństwo oraz Rodziny Poległych Profesorów i Uczniów. Podczas części oficjalnej odczytano listę Poległych, odśpiewano hymny: państwowy i szkolny, złożono znicze i kwiaty pod Tablicami Pamiątkowymi. 


Po części oficjalnej szkoła przystąpiła do trwającego od 2008 roku społecznego Programu upamiętniającego Ofiary Zbrodni Katyńskiej- "Katyń...ocalić od zapomnienia", celem którego jest przywrócenie i zagwarantowanie Bohaterom Zbrodni Katyńskiej zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie 21 587 Dębów Pamięci.  Osiem Dębów Pamięci posadzili przed szkołą: dyrektor szkoły Maria Kopeć, Goście (Burmistrz Nowego Targu- Marek Fryźlewicz, Przewodniczący Radu Powiatu Nowotarskiego- Jan Krzak, Wicestarosta- Maciej Jachymiak, Wizytator KO w Krakowie- Maria Głuszak, Poseł na Sejm RP- Anna Paluch, por. Włodzimierz Jarmułowicz, mjr Stanisław Mroszczak), nauczyciele (Wiesław Dworski, Jan Gil, Grzegorz Klag, Szymon Pohrebny, Łukasz Szajnowski, Wojciech Tischner, Jacek Waksmundzki, Rafał Zwińczak), uczniowie (Paweł Łukaszczyk, Piotr Luberda, Artur Obrochta, Kamil Jabcoń, Hubert Borowski, Maciej Pustułka, Michał Kudasik Mikołaj Kosiński i Piotr Pańtak).


Dęby Pamięci poświęcono Bohaterom I LO im. Seweryna Goszczyńskiego. Są nimi: Andrzej Chudoba, Jan Czubernat, Antoni Dzielski, Józef Gal, Wiktor Kalisiński, Stanisław Nenko, Ignacy Pluciński, Józef Wetula. Dęby w imieniu fundatora Nadleśnictwa w Nowym Targu przekazał Krzysztof Przybyła. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Po uroczystości Goście dokonali wpisów okolicznościowych do Księgi Pamięci. Apel Poległych przygotowała pani Bogdana Kumela z pomocą klasy 2E, szkołę rozśpiewała pani Dorota Żmuda, a oprawę techniczną zagwarantował  pan Zbigniew Kopeć. Spotkanie poprowadzili uczniowie z klasy 3B- Ewa Piszczek i Maksymilian Brzyzek. Wiersze recytowały: Monika Gach i Pamela Aleksandrzak z 2E. Werblistami byli: Jakub Cudzich i Sebastian Piątek z 3G. 


APEL POLEGŁYCH 2012. Odsłonięcie 2 nowych tablic.


Dnia 9 XI 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Goszczyńskiego już po raz 38. został zorganizowany Apel Poległych - uroczystość poświęcona Profesorom oraz Uczniom Gimnazjum i Liceum, którzy oddali swe życie w czasie I i II wojny światowej. W tym roku Apel ten miał szczególny wymiar, ponieważ połączony był z odsłonięciem dwóch, nowych tablic, które upamiętniają nazwiska 215 Poległych w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej oraz pomordowanych w obozach zagłady.


W wyniku 3-letniej pracy pana prof. Jacka Waksmundzkiego, w ramach programu „Zdążyć przed zapomnieniem”, udało się ocalić od zapomnienia 134 osoby, które oddały swoje życie za ojczyznę. Wśród nich znalazło się 16 żołnierzy odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari. W tym roku uroczystość została uświetniona obecnością: Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza (absolwenta naszej szkoły), Małopolskiego Kuratora Oświaty Pana Aleksandra Palczewskiego, przedstawicieli władz samorządowych z Panem Starostą Krzysztofem Faberem na czele, a także przedstawicieli wyższych uczelni: Pani dr Anny Mlekodaj (PWSZ w Nowym Targu) oraz Pana dr. Pawła Zamory (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Rodzin poległych Profesorów i Uczniów. W tym dniu spotykamy się, by oddać hołd tym, których już nie ma. W ten wyjątkowy dzień wybrzmiewają Ich nazwiska jeszcze raz, gdyż chcemy „zachować pamięć o Ich czynach", ale też swoją obecnością i postawą dajemy świadectwo, że Ich „ofiara nie była daremna". Podniosły charakter uroczystości podkreśliły również doniosły dźwięk werbli, wspólne odśpiewanie przez zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów Liceum pieśni patriotycznych, a także solowy występ uczennic szkoły. Na moment zawitaliśmy także do niebiańskich bram, by poobserwować przeprawę św. Piotra z legionistami, żołnierzami walczącymi na frontach II wojny światowej. Klucznik z niewzruszonym spokojem, cierpliwością i łaskawością wysłuchał swarliwych, głośnych czwartaków, dla wszystkich też znalazł miejsce na „niebiańskich polanach". Apel Poległych po raz kolejny stał się doskonałą lekcją historii, po raz kolejny też „pamięć o tych, których nie ma" połączyła pokolenia we wspólnym hołdzie wartościom, którym Polegli dali świadectwo swoim życiem i śmiercią. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do auli szkoły, by tam zapoznać się z biografiami kilkunastu osób poległych w czasie wojen oraz poznać "żywą historię" z relacji kombatantów i członków rodzin osób, które zginęły na frontach II wojny światowej i w obozach zagłady.


Apel Poległych prowadził: Grzegorz Gołczyński z III i. W części artystycznej udział wzięli: Ewa Piszczek oraz Maksymilian Brzyzek (2b), Izabela Bryja (2d), Alicja Luberda i Aleksandra Luberda (3d). Na werblach grali: Franciszek Sutor, Marek Greczek (3g) i Jakub Cudzich (2g). Murowane tablice ufundowali Państwo Anna i Kazimierz Wolscy oraz Państwo pragnący zachować anonimowość.


APEL POLEGŁYCH 2011


27 listopada 2011 r. uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i oświatowych, Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Inwalidów Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim Rodziny poległych Profesorów i Uczniów spotkali się, by oddać hołd tym, „którzy cierpieniem i śmiercią okupili wolność Polski”. W ten jeden dzień w roku wybrzmiewają Ich nazwiska jeszcze raz, w tym szczególnym dniu obiecujemy „zachować pamięć o czynach”, ale też swoją obecnością i postawą dajemy świadectwo, że Ich „ofiara nie była daremna”. Podniosły charakter uroczystości podkreślił doniosły dźwięk werbli, wspólne odśpiewanie przez zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów liceum pieśni patriotycznych, a także solowy występ uczennic szkoły. Atmosferę czasów okupacji przybliżył nam wiersz Tadeusza Gajcego pt. „Miłość bez jutra”, zaś o trudnej, skrywanej i długo zabronionej historii przypomniała nam jedna z zaproszonych osób, recytując wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”. Apel Poległych po raz kolejny stał się doskonałą lekcją historii, po raz kolejny też „pamięć o tych, których nie ma” połączyła pokolenia we wspólnym hołdzie wartościom, którym Polegli dali świadectwo swoim życiem i śmiercią.


Uroczystość została przygotowana przez uczniów klas „d” i „g” oraz profesorów: mgr M. Ciężobkę, mgr D. Żmudę mgr G. Klaga. Apel poprowadzili: Jakub Stojek, Gabriel Jędrol i Karol Poręba. W części artystycznej udział wzięły: Joanna Jarosz oraz Alicja Luberda i Aleksandra Luberda. Na werblach grali: Dawid Wirmański, Franciszek Sutor, Marek Greczek i Jakub Cudzich.


APEL POLEGŁYCH 2010


Tradycyjnie, jak co roku, w przeddzień Wszystkich Świętych 28 X 2010 w naszej szkole odbył się Apel Poległych. Odświętnie ubrana młodzież spotkała się pod Tablicami Pamiątkowymi z zaproszonymi gośćmi. Byli to między innymi: Rodziny poległych profesorów i uczniów, wicestarosta Maciej Jachymiak, burmistrz Nowego Targu Maciej Fryźlewicz, prorektor PPWSZ dr Anna Mlekodaj, przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Światowego Związku Żołnierzy AK oraz przedstawiciele duchowieństwa. Podczas części oficjalnej odczytano listę poległych, odśpiewano hymny: państwowy i szkolny, złożono kwiaty pod Tablicami Pamiątkowymi. W tym roku Apel Poległych (pod opieką prof. Bogdany Kumeli) przygotowała klasa Ig. Przywitała gości Paulina Magierska z Ig. Uroczystość poprowadzili: Jakub Stojek z Ig, Jan Watychowicz z IId. Na werblach zagrali Marek Greczek z Ig, Franciszek Sutor z Ig. W organizacji pomagali: Daniela Szumal z Ig, Irena Diadkowiec z Ig, Patrycja Kaczmarczyk z Ig, Angelika Łojek z Ig, Anna Mrugała z Ig, Dorota Posmyk z Ig, Marta Mroszczak z Ig, Maciej Lichaj z Ig, Michał Pyzowski z Ig. W części artystycznej z gardeł ponad 300 osób (zaproszonych gości i uczniów klas pierwszych) wydobyły się słowa pieśni patriotycznych („Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, „Deszcz jesienny, deszcz”) i odbiły się echem po szkolnych korytarzach. Nad oprawą muzyczną uroczystości czuwała prof. Dorota Żmuda.


Druga część uroczystości odbyła się w Auli Szkoły. Zostały odczytane 3 biogramy poległych przygotowane przez p. Jacka Waksmundzkiego. Pani dyrektor Maria Kopeć poinformowała, że w przyszłym roku zostanie wmurowana trzecia tablica poświęcona poległym. O historii Apeli Poległych będzie można przeczytać w Almanachu Nowotarskim, który ukaże się 5 XI tego roku. Autorem tego artykułu jest nauczyciel historii w I LO p. Jacek Waksmundzki. On też przygotowuję książkę, w której znajdą się biogramy poległych. Wydanie publikacji planowane jest na rok 2014, kiedy to odbędą się uroczystości 110 -lecia szkoły.


APEL POLEGŁYCH 2009


 30 X 2009 r. o godz. 1200 tradycyjnie w naszej szkole odbył się Apel Poległych. Na parterze szkoły pod Tablicami Pamiątkowymi spotkała się młodzież i zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Urzędujący Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – Pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego – Pan Jan Krzak, Burmistrz Nowego Targu – Pan Marek Fryźlewicz, Prorektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Pani Anna Mlekodaj, Kanclerz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Pani A. Sasuła, przedstawiciele duchowieństwa: ks. prałat M. Łukaszczyk, ks. proboszcz Parafii NSPJ w Nowym Targu – ks. Kan. Stanisław Strojek, przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Światowego Związku Żołnierzy AK oraz rodziny poległych Profesorów i Uczniów.


 Apel przygotowały: mgr B. Kumela i mgr D. Żmuda, a  poprowadzili uczniowie: Monika Stołowska – kl. III g, Paweł Jarocki – kl. III b, Marcin Podlipni – kl. III f. Na werblach zagrali:Mateusz Czarnecki – kl. III e, Mateusz Gryglak – kl.IIa. Dekoracjami zajęli się: Monika Stołowska – kl. III g, Małgorzata Plewa – kl. III g, Marek Gacek – kl. III g, Adrian Pyzowski – kl. III g. W części artystycznej udział wzięli:  Aleksandra Mazur – kl. III g, Agnieszka Lupa – kl. III g, Anna Łabna – kl. III g. 


Po raz pierwszy do tej części programu Pani  mgr D. Żmuda zaangażowała wszystkich uczniów klas pierwszych, którzy zaśpiewali: „Wojenko, wojenko”, „Maszerują chłopcy”, „Deszcz, jesienny deszcz”. Wzruszająco zrobiło się w momencie, kiedy zaproszeni goście włączyli się do śpiewającego chóru młodzieżowego, a pieśni popłynęły po szkolnych korytarzach …            


Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem gospodarzy i Gości przy kawie w pokoju nauczycielskim. Były wspomnienia, wzruszenia i chwile zadumy. Gośćmi opiekowały się uczennice z kl. I c – Magdalena Rzadkosz i Lucyna Łojas.


 


49. RAJD  SZLAKAMI PARTYZANTÓW GORCZANSKICH


27 X 2017 roku odbył się 49 szkolny Rajd Szlakami Partyzantów Gorczańskich organizowany nieprzerwanie od 1969 r. przez naszą szkołę. Rajd przygotowali panowie: Jacek Waksmundzki i Paweł Rozmus, a funkcję przewodnika, kolejny raz, pełnił pan Adam Jachymiak.


O godz. 19.00 w Goprówce na Długiej Polanie spotkało się 19 uczniów Liceum oraz pięcioosobowa grupa z Gimnazjum w Ludźmierzu pod opieką p. Adama Błaszczyka. Najpierw uczestnicy poznali historię rajdu i walk o niepodległość na Podhalu. O godz. 19. 45 cała grupa wyruszyła zielonym szlakiem i już po dwóch godzinach dotarła do schroniska na Turbaczu. Po godzinnym odpoczynku uczestnicy rajdu dotarli na symboliczny grób Albiny Białoń na Hali Wzorowej pod Turbaczem. Zapalenie zniczy i oddanie czci wszystkim partyzantom gorczańskim zawsze stanowi kulminacyjny moment rajdu. Warunki były trudniejsze niż w poprzednich latach. Opady deszczu, ciemność, błoto dały wędrowcom namiastkę warunków, w jakich żyli i walczyli partyzanci. Dla młodzieży była to lekcja patriotyzmu, ale także przygoda.


O godz. 2.00 nad ranem wszyscy cali, zdrowi, trochę zmęczeni i ubłoceni dotarli na Długa Polanę.Na przyszły rok planowane jest zorganizowanie pięćdziesiątego, jubileuszowego, rajdu.


Dziękujemy Grupie Podhalańskiej GOPR i schronisku na Turbaczu za udostepnienie sal.


48. RAJD  SZLAKAMI PARTYZANTÓW GORCZANSKICH


W piątek 4 listopada 2016 roku grupa 30 osób (uczniowie klas pierwszych i drugich oraz reprezentanci gimnazjum w Ludźmierzu wraz z opiekunami) uczestniczyła w tradycyjnym nocnym Rajdzie Szlakami Partyzantów Gorczańskich, organizowanym przez naszą szkołę nieprzerwanie od 1969 r.


Rajd rozpoczął się o godz. 19 w budynku szkoły, gdzie p. Adam Jachymiak, pełniący po raz kolejny funkcję przewodnika, przybliżył uczestnikom ideę rajdu oraz najważniejsze informacje z historii gorczańskiego ruchu partyzanckiego.


Jak co roku, najważniejszym momentem wyprawy było zatrzymanie się na Hali Wzorowej pod Turbaczem i oddanie hołdu pamięci poległych przy symbolicznym grobie Albiny Białoń – dziewczyny, która zginęła z rąk Niemców, kiedy próbowała ostrzec partyzantów przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.


Tegoroczny rajd przebiegał w wyjątkowo sprzyjających warunkach pogodowych i zakończył się o godz. 4 nad ranem przy „goprówce” pod Długą Polaną. Nocna wędrówka po Gorcach była dla wszystkich uczestników miłą odmianą i oderwaniem od codziennego zabiegania wśród tabletów i komórek a także okazją do przemyśleń.


Za przygotowanie tegorocznego rajdu odpowiadali p. Katarzyna Sikora i p. Paweł Rozmus.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=227


 


RAJD NOCNY SZLAKAMI PARTYZANTÓW GORCZANSKICH 2013


I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl