naglowek - tlo

Dodatkowe ubezpieczenie uczniów

 


Na rok szkolny 2020/2021 Zarząd Rady Rodziców wybrał ofertę firmy InterRisk jako dodatkowe grupowe ubezpieczenie uczniów.


Prosimy o zapoznanie się z ofertą. W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia, prosimy o wydrukowanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami umowy i przesłanie oświadczenia do szkoły za pośrednictwem ucznia. W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują również rodzice. Szczegółowe warunki ubezpieczenia do odbioru w sekretariacie.


Oferta grupowego ubezpieczenia


Obowiazek informacyjny administratora danych osobowych


Zgoda dla dziecka ubezpieczonego


Poza grupowym ubezpieczeniem w firmie InteRrisk istnieje możliwość indywidualnego dodatkowego ubezpieczenia ucznia w firmie Compensa (zaakceptowana przez Radę Rodziców). Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne w firmie Compensa przeprowadza sam zainteresowany.


Link do szczegółów ubezpieczenia w Compensa


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności