Dodatkowe ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022

 


Zarząd Rady Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 wybrał ofertę firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jako dodatkowe grupowe ubezpieczenie uczniów. Prosimy o zapoznanie się z ofertą – wariant A lub wariant B. W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia, prosimy o wydrukowanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami umowy i przekazanie do wychowawcy w terminie do 30.09.2021r. wraz ze stosowną opłatą. Szczegółowe warunki ubezpieczenia i stosowne dokumenty dostępne są tutaj:


Propozycja ubezpieczenia szkolnego (skrócona) – 2 warianty


 Wariant A


Wariant B


OŚWIADCZENIE - do wydrukowania i podpisania


 


Ogólne warunki ubezpieczenia


Obowiazek informacyjny administratora danych osobowych


Dodatkowe informacje o ubezpieczeniu