Wykłady mini o sprawach maksi

 


Nasze Liceum jest miejscem, które daje nam szerokie możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Doskonałą okazją do pogłębiania wiedzy są spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, którzy w przystępny sposób przekażą rzetelną wiedzę i rozbudzą w nas ciekawość.
 O grafice komputerowej i proaktywności z pracownikami naukowymi Politechniki Krakowskiej- pażdziernik 2018


Nasza szkoła w ramach "Wykładów mini o sprawach maxi", miała przyjemność gościć pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej - mgr inż. Annę Suchenię i dra inż. Damiana Grelę.


Wygłosili oni dwa wykłady. Pierwszy poruszał kwestię samorozwoju i drogi do sukcesu. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciami takimi jak proaktywność, reaktywność oraz z tym, jak powyższe cechy osobowości wpływają na osiągnięcie postawionego celu.


Tematem drugiego wykładu była grafika komputerowa i jej rozwój na przestrzeni lat. Ponadto wnikliwie zostały omówione różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową. Podczas dwugodzinnej prelekcji, uczniowie zadawali szczegółowe pytania dotyczące m.in. procesu ditheringu. Słuchacze mięli okazję zapoznać się ze starymi sposobami generowania grafiki na systemach takich jak np. Comodore 64.


Na zakończenie pracownicy uczelni zachęcili uczniów do wstąpienia w szeregi studentów Politechniki Krakowskiej.

zdjęcia: https://goszczynski.nowotarski.edu.pl/galeria.php?galeria_id=479

 
Marketingowe pułapki produktów bankowych i ubezpieczeń - kwiecień 2018


Kolejny wykład z cyklu  Mini wykłady o sprawach maxi  dotyczył trudnych zagadnień ekonomicznych, które towarzyszą nam w codziennym życiu.


      Tym razem gościliśmy pracownika naukowego Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie panią prof. dr hab. Marię Płonkę, która przedstawiła nam w bardzo przystępny sposób  Marketingowe pułapki produktów bankowych i ubezpieczeń.


Dowiedzieliśmy się jakie są koszty kredytów i ubezpieczeń, zarówno te widoczne jak i te ukryte, co to jest RRSO i o co pytać kiedy RRSO w reklamie jest 0%. Pani Profesor przedstawiła nam prawne podstawy ochrony konsumentów oraz regulacje dotyczące obowiązków nakładanych na banki i ubezpieczycieli. Zachęcała do podjęcia studiów ekonomicznych. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich był fakt, że nasz Gość jest Absolwentką Goszcza. Po wykładzie Pani Profesor wpisała się do księgi pamiątkowej Naszej Szkoły.


zdjęcie: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=421#1
Konferencja „O Naszą Niepodległą…”-  styczeń 2018


Pracownicy IPN Oddział w Krakowie: dr Marcin Chorązki i mgr Łukasz Płatek oraz przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Krakowie prof. dr. hab. Marcin Wolski przeprowadzili w auli Naszej Szkoły konferencję „O Naszą Niepodległą! - udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914 – 1922.” Konferencja zorganizowana została przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i stanowiła część warsztatów, rozpisanych na cały rok działań edukacyjnych, poświęconych udziałowi ziemiaństwa w zmaganiach o niepodległy byt państwa polskiego w dobie I wojny światowej i okresie walk o granice Polski.


Uczniowie trzech klas humanistycznych Naszego Liceum, przedstawiciele II LO z Nowego Targu oraz LO z Lipnicy Wielkiej wraz z nauczycielami mieli okazję posłuchać o losach polskich ziemian na przestrzeni XIX i XX wieku (miejscami dyskusja sięgała czasów PRL); o kształtowaniu się etosu ziemiaństwa; o tym, co znaczyły dla nich słowa „polski patriota”, a później "polski obywatel; jak wyglądał przeciętny ziemiański dom i co było w nim kultywowane; jak wielka cenę zapłacili ziemianie za wolność Ojczyzny. Projektowi towarzyszy Ogólnopolski Konkurs pod tym samym tytułem. Naukowcy zachęcali również do udziału w Konkursie „Niezwyciężeni 1918-2018 – Pokolenia Niepodległej”. Odznaczeni Krzyżem oraz Medalem Niepodległości. 


Cały projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej. 


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=387


 
Wykład naukowy - nowotwory i komórki macierzyste


3. listopada 2017 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładzie naukowym na temat nowotworów i nowotworowych komórek macierzystych prowadzonym przez panią dr Halinę Waś z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dr Waś jest absolwentką naszego liceum i studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zdobyła także tytuł naukowy doktora. Następnie podczas stażu podoktorskiego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie rozpoczęła prace badawcze nad wpływem indukowanego przez stres procesu starzenia się komórek nowotworowych na progresję nowotworu. Pani dr Halina Waś na swoim koncie posiada ponad dwadzieścia publikacji naukowych z zakresu onkologii eksperymentalnej.


Po krótkim przedstawieniu wspomnień związanych z nauką w naszej szkole, pani dr Halina Waś rozpoczęła wykład, wyjaśniając czym są nowotwory i z czego wynikają trudności w ich leczeniu, mimo dynamicznego rozwoju współczesnej medycyny. Dr Waś zwróciła szczególną uwagę na aspekty związane z opornością komórek nowotworowych na terapie, w tym na: heterogenność komórek nowotworowych w guzie, obecność nowotworowych komórek macierzystych oraz na proces starzenia się komórek nowotworowych w odpowiedzi na terapie. Nie zabrakło również analizy szeregu eksperymentów komórkowych i przedklinicznych, które mimo skomplikowanego przebiegu zostały przedstawione w bardzo przystępny sposób. Ostatnim elementem wykładu było przybliżenie tajników profesjonalnego laboratorium i metodyki badawczej zgodnie, z którą postępują naukowcy w swojej pracy.


W ramach wykładu uczniowie mogli zadać pytania i zaspokoić swój głód wiedzy na temat nowotworów i pracy badawczej pani dr Haliny Waś.


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=346
Wykład dr Macieja Jachymiaka na temat depresji


W ramach projektu Razem bezpieczniej w szkołach powiatu nowotarskiego w dniu 19 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole wykład prowadzony przez specjalistę w dziedzinie psychiatrii dr Macieja Jachymiaka z Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.


W/w projekt zakłada poszerzenie wiedzy na temat szeroko pojętego zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństwa.

Od lat obserwuje się wzrost liczby osób dotkniętych uzależnieniami oraz wzrost liczby zaburzeń depresyjnych i samobójstw. Problemy te dotyczą w dużej mierze młodzieży, ale również osób dorosłych. Istotnym jest więc podniesienie poziomu wiedzy na tamaty naszego zdrowia psychicznego.


Dr Maciej Jachymiak w przystępny i ciekawy sposób przybliżył młodzieży naszej szkoły problem depresji jako choroby dotykającej ludzi niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, płci, pochodzenia czy statusu społecznego. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jakie są przyczyny depresji, jak ją rozpoznać, jak leczyć oraz przede wszystkim jaką profilaktykę stosować. Wykład pana Macieja Jachymiaka pozwolił zgromadzonym w auli zrozumieć, że depresję można wyleczyć, choć jest to problem złożony, a proces leczenia może być długotrwały. Uczniowie zostali również uświadomieni, iż zdrowie psychiczne jest bardzo istotne, a wizyta u lekarza psychiatry czy psychoterapeuty w razie problemów powinna być czymś normalnym.

Liczymy na kolejne spotkania z doktorem Maciejem Jachymiakiem oraz przybliżenie nam innych problemów związanych z naszym zdrowiem.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=131

 Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen


(Goethe)


W dniu 26.03.br. uczniowie klas humanistycznych (1d, 2d) oraz grup językowych z rozszerzonym nauczaniem języka niemieckiego (3f,g) uczestniczyli w wykładzie „Polacy i Niemcy - stereotypy a rzeczywistość", który poprowadził p. doktor Paweł Zarychta, pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawca i tłumacz literatury niemieckiej. Tematyka spotkania, przypominającego akademickie konwersatorium, koncentrowała się wokół stereotypów we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Uczniowie uczestniczący w wykładzie mogli odpowiedzieć sobie na pytania o powody wzajemnych uprzedzeń między Polakami a Niemcami, także o mechanizmy powstawania stereotypów w widzeniu innych narodowości (Dlaczego lubimy kogoś, kogo nie znamy?). Zajęcia były dla zebranych w auli szkolnej okazją do poznania materiału filmowego, statystyk, anegdot i spostrzeżeń na temat naszych narodowych, polskich i niemieckich, przypadłości. Nie zabrakło również dozy humoru w kawałach opowiadanych przez wykładowcę, jak również fragmentów z literatury niemieckiej cytowanych przez niego. Całość dopełniły fragmenty z kabaretowych wystąpień Steffena Möllera.


Spotkanie było sposobnością do budowania wśród uczniów świadomości Europejczyków i postawy otwarcia na Innych, ale także przyczynkiem do zdobywanej przez nich filologicznej kompetencji interkulturowej. Uświadomiło potrzebny, bo praktyczny, wymiar nauki języka niemieckiego.


Panu doktorowi Zarychcie serdecznie dziękujemy za gościnny wykład, licząc na kolejne spotkania w Liceum i/lub już na Wydziale Filologii Germańskiej! (GK)


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=59


 


"Czy komórki nowotworowe mogą się starzeć i co z tego wynika?"


4 listopada 2013 w naszej szkole odbył się wykład na temat „Czy komórki nowotworowe mogą się starzeć i co z tego wynika?” Wykład prowadziła absolwentka Liceum, a obecnie pracownik Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – Pani dr Halina Waś. Ukończyła Ona studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w mury Goszczyńskiego powróciła, by podzielić się swoją wiedzą z klasami biologiczno-chemicznymi. Wykład rozpoczął się od wspomnień związanych z okresem nauki w naszym Liceum. Pani dr H. Waś pokazała uczniom zdjęcia swojej klasy i bardzo ciepło wypowiedziała się o Profesorach, którzy ją uczyli. Następnie Pani dr H. Waś przybliżyła temat dotyczący komórek nowotworowych. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda rozwój choroby nowotworowej w organizmie człowieka, jakie są jej przyczyny, sposoby leczenia oraz jakie właściwości mają komórki nowotworowe. Pani dr H. Waś podzieliła się również wynikami jej niedawnych badań, które być może okażą się przełomowe, bo wykazały, że stare komórki nowotworowe, które teoretycznie nie mają zdolności do proliferacji, mogą się dzielić na drodze różnych rodzajów podziału. Wszyscy słuchali z wielkim zainteresowaniem, co zaowocowało pytaniami po wykładzie. Uczniowie chcieli wiedzieć, na czym polega praca naukowca i jak wygląda droga do kariery naukowej. Padły również pytania dotyczące licznych osiągnięć Pani Haliny i tematów jej badań, a także konkretne pytania dotyczące obiektu tych badań – komórek nowotworowych, m.in. dlaczego w niektórych przypadkach chemioterapia zaostrza rozwój nowotworu. Pytano też o inspiracje Pani Doktor, powody pracy właśnie nad tym tematem. Wykład został uwieńczony gromkimi oklaskami i nieukrywanym podziwem dla pracy Pani Doktor.(red. Ewa Piszczek )


 


Bliższe spojrzenie na transplantologię.


28 października 2013r. w I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu odbył się Dzień Transplantologii. Zaproszeni goście podzielili się swoją wiedzą na tematy medyczne, za co serdecznie dziękujemy. Na początek Pan Doktor Maciej Mikulski z nowotarskiego szpitala opowiedział krótko, na czym polega praca ratownika medycznego i kto może nim zostać. Okazuje się, że nie chodzi o to, czy chcemy zostać ratownikiem, tylko o to, czy się na ratownika nadajemy. Ważne jest opanowanie i umiejętność działania w dużym stresie. Następnie uczennice klasy IIIb – Diana Klich i Ewa Piszczek, przedstawiły prezentację na temat transplantologii. Zawarły w niej najważniejsze informacje dotyczące najczęściej przeszczepianych narządów, ryzyka związanego z odrzuceniem przeszczepu, opinii na temat transplantacji w różnych kulturach i religiach oraz regulacji prawnych związanych z przeszczepami. O krwiodawstwie opowiadał Pan Mateusz Kapołka z klubu HDK działającego przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA. Uczniowie bardzo uważnie słuchali wszystkich wystąpień i entuzjastycznie zareagowali na informację, że będą mogli oddać krew w szkole. [red. Ewa Piszczek)


 


Aktywne formy przeciwdziałania chorobom nowotworowym 


W ramach ”Mini wykładów o Maxi sprawach” tuż przed wakacjami w I LO im. S. Goszczyńskiego gościli doktorzy nauk medycznych Pan Hubert Wolski i Pan Jerzy Kiedziuch. Lekarze poprowadzili wykład ilustrowany prezentacją multimedialną dotyczący aktywnej formy przeciwdziałania chorobom nowotworowym poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat tych chorób oraz sposobów ich zapobiegania i skutecznego leczenia. Wykład został opracowany przy współpracy profesora Zbigniewa Kojsa specjalisty wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego w zakresie ginekologii onkologicznej oraz pod patronatem Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Krakowie, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Profilaktyka raka szyjki macicy stanowiła główną tematykę wykładu. Przedstawiono zachorowalność oraz śmiertelność na poszczególne nowotwory złośliwe u kobiet. Częstość występowania raka w Polsce, w Europie i na świecie. Omówiono jego rozwój uwzględniając wieloletni okres występowania stanów przednowotworowych. Lekarze prelegenci położyli duży nacisk na omówienie czynników ryzyka oraz profilaktykę pierwotną i wtórną. Podkreślono dużą wagę działań prozdrowotnych w zakresie eliminacji i ograniczenia występowania czynników ryzyka. Wykład skierowany był do wszystkich klas i wywarł na młodzieży duże wrażenie, szczególnie cenne były uwagi mówiące o profilaktyce. Mamy nadzieję, że podobne spotkania będą odbywać się w przyszłości.


 


"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.”


6 XII przychodzi do dzieci (i nie tylko) św. Mikołaj i zadaje to samo pytanie: - Czy byłeś/byłaś grzeczny/a? Tymi słowami rozpoczęła swój wykład w dniu 6 XII 2012 r. Pani dr Anna Mlekodaj, która w dalszej części prelekcji wyjaśniła osobom zebranym w auli, co to znaczy być „grzecznym” i jakie strategie należy obierać, by nie zostać posądzonym o brak wspomnianej grzeczności. W zasadzie definicja grzeczności (werbalnej) sprowadza się do tego, by wiedzieć, co i komu można powiedzieć. W zasadzie... Sprawę znacznie ułatwia znajomość czterech strategii grzeczności, definicja twarzy pozytywnej i negatywnej, lokucji, illokucji, pragmatyki ... Wykład pani dr Anny Mlekodaj stanowił ciekawe połączenie dyskursu naukowego z naszymi codziennymi doświadczeniami językowym, bo jak się okazuje lokucja (poprawne używanie zdań) może być domeną i zwierząt, ale illokucja (mówienie z intencją; jesteśmy grzeczni, bo tego chcemy, bo nam się to opłaca) już tylko ludzi. Tylko człowiek działa za pomocą słów, a szerzej języka (pragmatyka) i tylko dla człowieka grzeczność: (...) nie jest rzeczą małą: Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało, Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje, Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje (Pan Tadeusz, A. Mickiewicz) (red.  M. Ciężobka)


Wykład z neurofizjologii pt. "Dlaczego myślimy"


24.X.2011 roku w auli szkoły odbył się wykład Pana Profesora Jerzego Vetulaniego z neurofizjologii pt. "Dlaczego myślimy". W wykładzie uczestniczyły klasy biologiczne. Pan Jerzy Vetulani to profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog biochemik, członek licznych towarzystw naukowych m.in. Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności , autor wielu ważnych odkryć z zakresu psychofarmakologii oraz ponad dwustu prac badawczych o międzynarodowym zasięgu znany nie tylko jako jeden z najwybitniejszych w swojej dziedzinie uczonych na świecie , ale również jako utalentowany i rozchwytywany dydaktyk i popularyzator nauki. Jego wizerunku dopełniają zamiłowania artystyczne i aktywność polityczno społeczna zwłaszcza na terenie i na rzecz rodzinnego Krakowa.


 


"Trzęsienia ziemi " 


W dniu 27.05.11 odbyło się spotkanie na temat "Trzęsienia ziemi " z profesorem dr hab. Stanisławem Lasockim – geofizykiem, pracownikiem naukowym PAN , w którym uczestniczyły klasy o profilu geograficznym i fizycznym ( 1G,2G,1A,2A ). Wykład i prezentacja multimedialna pogłębiła wiedzę uczniów o : budowie Ziemi , mechanizmie ruchu płyt litosfery , przyczynach trzęsienia ziemi , skali i miejscu katastrofalnych zjawisk w różnych regionach świata i ich skutkach . Uczniowie poznali sposoby przewidywania trzęsień ziemi i przeciwdziałania ich szkodliwym skutkom oraz życie mieszkańców na tych niebezpiecznych obszarach. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania pytali o trzęsienia ziemi w Polsce , na Podhalu.


 


Debata na temat samorządności.


24.03.2011 odbyła się debata młodzieży naszej szkoły z Panem Wojewodą Małopolski - Stanisławem Kracikiem na temat samorządności. Pan Wojewoda odpowiadał na pytania o budżet województwa, kompetencje wojewody, etykę pracy posła i samorządowca. Podkreślił, że praca w samorządzie to praca na rzecz mieszkańców a nie dla własnego interesu. Duże emocje wzbudził temat budowy dalszej części "zakopianki" oraz fakt "wypuszczania" przez wyższe uczelnie potencjalnych bezrobotnych. Nasz Gość uchylił rąbka tajemnicy jak skutecznie zarządzać miastem ( przykład Niepołomnic ). Doceniając zaangażowanie i dociekliwość młodzieży Pan Wojewoda zaproponował aby kierowali się zasadą: " Nie zastanawiaj się do ilu firm wyślesz swoje cv, ale ile osób zatrudnisz".


 


Jesteśmy zbudowani z gliny Wszechświata”


8 czerwca 2010r. mieliśmy wyjątkową przyjemność wysłuchania wykładu i porozmawiania z najwybitniejszym polskim kosmologiem ks. prof. Michałem Hellerem. Ks. Profesor zajmująco i zrozumiale dla laików omówił efekt rozszerzania się Wszechświata, a potem długo i wyczerpująco odpowiadał na nasze pytania. Dowiedzieliśmy się, że aby móc studiować filozofię przyrody ( zamiast proponowanej przez biskupa pedagogiki) wówczas wikary ks. Michał musiał poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania: co oznacza skrót MHz, jaki jest wzór na energię w fizyce i czy mówi po angielsku. Dzięki trafnym odpowiedziom nauka polska i światowa zyskała niezwykłego uczonego, który nadal ceni słowa: „nie wiem”, bo dają one możliwość podjęcia trudu poszukiwania odpowiedzi na pytania, i nadal z entuzjazmem mówi, że „nauka jest piękna i fascynująca”. Ks. profesor Michał Heller rozmawiał z nami łącząc dowcip z powagą, uczone wywody przeplatając anegdotami. Przyjechał do naszej Szkoły „spotkać się z Józkiem” – ks. prof. Józefem Tischnerem, naszym duchowym patronem i… aby nas zachęcić do myślenia. Opowiadał o tym, że prawdziwa nauka i prawdziwa wiara nigdy nie mogą być ze sobą w konflikcie, że dziś duszę można opisać jako program komputerowy (software), a akt stworzenia, zgodnie z teologią ewolucyjną, jest procesem dynamicznym . Przestrzegł przed mediami, które propagują rozwój ignorancji nauki, odciął się krótkim określeniem Ufo : ”wielka bzdura” od niby-wiedzy, a także opowiedział o grzechu antropomorfizowania w oglądzie Wszechświata. Nasz gość, laureat Nagrody Tempeltona w r. 2008, dyrektor Centrum Kopernika badań Interdyscyplinarnych zachęcił nas do słuchania podczas roku akademickiego, co środę o godz. 18.00 wykładów Centrum na stronie http://www.copernicuscenter.edu.pl/. Zainteresowanym polecił książkę George’a Gamowa Pan Tompkinns w krainie czarów. Dziękujemy jeszcze raz za możliwość spotkania z Księdzem Profesorem, mamy nadzieję, że ponownie odwiedzi mury naszej Szkoły, a nam da radość słuchania kolejnego wykładu! Dziękujemy również panu Kazimierzowi Tischnerowi za zaproszenie do Goszczyńskiego tak wspaniałego Gościa.


 


Warsztaty dla klas humanistycznych


W dniach 22 -23 marca 2010 w auli naszej szkoły odbyły się kolejne warsztaty dla klas humanistycznych. Współpraca naszego liceum z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. J. Tischnera zaowocowała cyklem warsztatów prowadzonych przez pana Jana Żmudę – studenta oraz asystenta w Projekcie Peace and Development Studies. Tematyka spotkań: 4 i 5 II - prawa człowieka, 11 II – globalizacja, 23 i 24 III - integracja europejska. W warsztatach wzięli udział uczniowie z klas IId i IIId przygotowujący się do rozszerzonej matury z wiedzy o społeczeństwie. Pana Jana zaprosiła i warsztaty zorganizowała pani mgr Aneta Borkowska.


 


"Zanieczyszczenia wód Bałtyku wodami balastowymi"


9.02.2010 w auli odbyło się spotkanie z Panią dr hab. inż. Zofią Jóźwiak, prof. nadzw. AM w Szczecinie. Pani profesor (Absolwentka naszego LO!) jest dziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Wygłosiła wykład na temat zanieczyszczenia wód Bałtyku wodami balastowymi.


 


Warsztaty na temat: "Wiara i nauka w myśli Jana Pawła II".


6 listopada 2009 w auli naszego liceum odbyły się warsztaty na temat: "Wiara i nauka w myśli Jana Pawła II". W ramach warsztatów mieliśmy możliwośc wysłuchania wykładów:  • Ks. Dr Edward Pasteczko, Moralny aspekt relacji między rozumem a wiarą. 

  • Prof. dr hab. Elwira Buszewicz, Wiara i nauka w świetle „Tryptyku rzymskiego„. 

  • Dr Jerzy Roszkowski, Pielgrzymki Jana Pawła II na Podhale oraz Jego spotkania z górami i góralami. 

  • Dr Urszula Janicka-Krzywda, Ostatnim góralskim szlakiem Karola Kardynała Wojtyły.


Montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie naszego LO pod kierunkiem Pana Wojciecha Grzybka. Było to przedstawienie z wykorzystaniem muzyki, pantomimy, prezentacji multimedialnej oraz słów Ojca Świętego. Temat przewodni spektaklu - zniewolenie człowieka przez grzech i współczesne uzależnienia. W spektaklu wystapili: Aleksandra Młynarczyk IIf, Barbara Giżycka IIe, Karolina Stasik IIe, Klaudia MIśkowicz IIf, Monika Nędza IIg, Małgorzata Dębska IIg, Monika Filar IIg, Janusz Gaculak IIg, Oliwia Kopeć IIg, Dastin Adamowski IIg, Karolina Czerwińska IIc.


 


Polsko-niemieckie oraz odczucia Polaków i Niemców przed zburzeniem muru berlińskiego i po zburzeniu muru berlińskiego.


13.10,2009 gościli w naszym liceum: Pan Marek Fryźlewicz - burmistrz Nowego Targu, Pan Maciej Jachymiak - wicestarosta Powiatu Nowotarskiego i pan dr Josef Korsten - burmistrz zaprzyjaźnionego miasta Radevormwaldu (Niemcy). Szanowni Goście spotkali się z młodzieżą. Tematem wykładu, który wygłosił pan burmistrz Josef Korsten były stosunki polsko-niemieckie oraz odczucia Polaków i Niemców przed zburzeniem muru berlińskiego i po zburzeniu muru berlińskiego. Pan burmistrz Marek Fryźlewicz opowiedział o korzyściach wynikających ze współpracy miedzy miastami. Pan wicestarosta Maciej Jachymiak przedstawił projekt współpracy międzynarodowej realizowanej przez Starostwo Nowotarskie.


 


"Hiroshima 1945r.",


6 sierpnia 2009r. w budynku naszej szkoły odbył się wykład na temat "Hiroshima 1945r.", poprowadzony przez Panią Satoko Tawara (w języku polskim z dodatkiem jęz. angielskiego).


 


"Dekonstrukcja mimesis"


16 stycznia 2009w naszej szkole uczniowie brali udział w wykładzie prowadzonym przez dra Pawła Bukowca na temat "Dekonstrukcja mimesis"