Szkoła Dialogu

Gala Szkoły Dialogu 2014


Przedstawiciele klasy 3 ”d”: Maria Bogdał, Martyna Jessa, Martyna Przybyło, Karolina Milaniak, Kamil Gacek, Kamil Jabcoń, Paweł Łukaszczyk, Artur Obrochta i Paweł Waras po raz drugi uczestniczyli wraz z ponad tysiącem uczniów z całej Polski w Gali Szkoły Dialogu, która odbyła się 9 stycznia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.


Podczas tego spotkania można było zapoznać się z projektami uczniowskimi, które imponują rozmachem i zaangażowaniem w odkrywaniu losów społeczności żydowskich wielu miejscowości. W tym roku nasi uczniowie zostali nagrodzeni za kontynuację działań mających na celu poznanie historii nowotarskich Żydów. Aby mogła ona dotrzeć do dużej liczby odbiorców nakręcili film. Był on prezentowany na listopadowym seminarium „Żyli wśród nas…”, które odbyło się na PPWSZ.


Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Nie zabrakło postaci znanych z mediów, którzy uczniom pracującym nad odkrywaniem historii stosunków polsko – żydowskich w swoich miejscowościach gratulowali i dziękowali: „Zajmowanie się historią Żydów polskich buduje zrozumienie dla innych kultur, religii, buduje tolerancję (…) To bardzo ważne, szczególnie w Polsce, która teraz narodowo jest homogeniczna" - powiedział Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz. „Ten rodzaj szkoły, którą wspólnie ze swoimi nauczycielami stanowicie, jest niezwykłą wartością polskiej demokracji. Cieszę się, ze mogę gościć was dzisiaj w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej” – powiedział Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, który już drugi raz był partnerem Gali i udostępnił dla Szkoły Dialogu tę wspaniałą przestrzeń.


Korzystając z pobytu w stolicy uczniowie wraz ze swoją opiekunką Panią Anetą Borkowską zwiedzili wystawę stałą w niedawno otwartym Muzeum Żydów Polskich ‘Polin’. Prawie cztery godziny zajęło obejrzenie wystawy przedstawiającej w niezwykły sposób ponad tysiąc lat polsko – żydowskiego sąsiedztwa i ani przez chwilę nikt się nie nudził.


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=41


Kontynuacja Szkoły Dialogu


Nasze zainteresowanie kulturą żydowską nie zakończyło się wraz z pierwszym projektem  „Szkoła Dialogu, a jedynie zmobilizowało nas do dalszych działań. Aktualnie bierzemy udział w drugiej edycji Szkoły Dialogu dla szkół kontynuujących udział w projekcie. Nasze sprawozdanie zostało już wysłane i obecnie czekamy na informacje, jak zostało ocenione. W ramach kontynuacji projektu stworzyliśmy film przedstawiający życie nowotarskich Żydów w okresie międzywojennym. W filmie można odnaleźć m.in. historie miejsc związanych z dniem powszednim żydowskich mieszkańców naszego miasta oraz biografie znanych osobistości. Przedstawiliśmy też historię Jerzego Bieleckiego (mieszkańca Nowego Targu nagrodzonego medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata) i Cyli Cybulskiej, którzy poznali się będąc więźniami w Auschwitż, wspólnie z niego uciekli, a dopiero po wielu latach od zakończenia wojny spotkali się.


https://www.youtube.com/watch?v=93HGi-b4tM4
Seminarium


Kontynuując działania związane z kulturą żydowską wzięliśmy udział w projekcie "Żyli wśród nas - odkrywanie historii ludności żydowskiej Podhala", któremu patronowali Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Nowego Targu, Krakowska Żydowska Gmina Wyznaniowa, a gościny udzieliła nam PPWSZ. W ramach projektu stworzyliśmy film ukazujący historię nowotarskich Żydów w okresie przedwojennym. Został on pokazany w czasie seminarium podsumowującego projekt na PPWSZ 25 listopada 2014 r. Obejrzeli go uczniowie, studenci i nauczyciele oraz inni zainteresowani wydarzeniem mieszkańcy Podhala. Seminarium poprowadziła nasza opiekunka Pani mgr Aneta Borkowska, a wykład wprowadzający wygłosił Pan mgr Jacek Waksmundzki. Naszą grupę reprezentowały widoczne na zdjęciu nr 1(od lewej): Martyna Przybyło, Monika Chrobak i Martyna Jessa.

 


Zdjęcia pochodzą ze strony PPWSZ.
Gala Szkoły Dialogu


Nasza klasa po raz drugi została zaproszona na uroczystą Galę Szkół Dialogu, która odbędzie się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie 9 stycznia 2015 roku. Jako delegacja pojadą: Majka Bogdał, Monika Chrobak, Martyna Jessa, Dominika Materna, Martyna Przybyło, Hubert Borowski, Kamil Jabcoń, Paweł Łukaszczyk, Artur Obrochta i Pawel Waras. Mamy nadzieję, że tak jak w styczniu tego roku roku, będzie to wyjazd, podczas którego dowiemy się wielu nowych rzeczy. W planach mamy m.in. zwiedzenie wystawy stałej w niedawno otwartym Muzeum Żydów Polskich
Szkoła Dialogu powraca


W ostatnim tygodniu sierpnia 2014 odwiedziła naszą szkołę delegacja dziennikarzy, fotografów i reżyserów filmowych z Tel Avivu. Nasza szkoła jako jedna z niewielu w Polsce miała okazję przeprowadzić takie zajęcia. Spotkanie to odbyło się w ramach realizowanego od grudnia zeszłego roku projektu „Szkoła Dialogu”. 


Celem wizyty naszych Gości było zobaczenie na własne oczy, w jaki sposób współcześnie w Polsce pamięta się o żydowskiej historii i kulturze oraz jak upamiętnia się mieszkających tu przed wojną Żydów. Pierwszym punktem spotkania były zajęcia integracyjne prowadzone przez Trenerki z Forum Dialogu Między Narodami. Polegały one na wspólnej rozmowie  i pracach w grupach, aby przełamać istniejące stereotypy. Następnie uczniowie z przybyłymi Gośćmi udali się na wycieczkę po mieście przygotowaną w ramach projektu przez klasę „III D” Śladami nowotarskich Żydów”. Mieli okazję zobaczyć miejsca, gdzie kiedyś znajdowała się synagoga, bożnica, cmentarz, sklepy i hotele żydowskie. 
"Goszczyński" otrzymał tytuł Szkoły Dialogu


W połowie stycznia 2014  grupa uczniów klasy II „d” I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu wzięła udział w zakończeniu kolejnej edycji programu „Szkoła Dialogu”. Było to posumowanie 3- miesięcznych działań młodzieży w ramach projektu przeprowadzanego przez wolontariuszy Fundacji Forum Dialogu Między Narodami z Warszawy, opiekę z ramienia szkoły sprawowała mgr A. Borkowska.


Gala „Szkoły Dialogu” odbyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.


Przybyłych gości – ponad 1200 uczniów z całej Polski, którzy wzięli udział w programie – przywitał Waldemar Dąbrowski, Dyrektor Teatru Wielkiego oraz Andrzej Folwarczny, Prezes Fundacji. Nie zabrakło Gości Honorowych, którzy z wielkim uznaniem mówili o wykonanej przez uczniów pracy, związanej z poznawaniem losów ludności żydowskiej w swoich miejscowościach i dzieleniem się ta wiedzą z innymi. Przemawiali m.in.: Władysław Bartoszewski (Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera), Irena Lipowicz (Rzecznik Praw Obywatelskich), Stephen Mull (Ambasador USA w Polsce), Michael Schudrich (Naczelny Rabin Polski).


Po części oficjalnej przedstawiciele Fundacji – Zuzanna Radzik i Jakub Petelewicz – przedstawili najciekawsze projekty biorące udział w konkursie. I LO otrzymało tytuł „Szkoły Dialogu” oraz pakiet książek i filmów. Z radością odnotowaliśmy fakt, iż absolwent naszej szkoły – mecenas Rafał Kos – został nagrodzony specjalną statuetką za wieloletnie wspieranie działań Fundacji.


Pobyt w Warszawie młodzież wykorzystała na poszerzenie wiedzy historycznej zwiedzając m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Wyjazd dofinansowało Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej.
Uczniowie klasy 2 d I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu, wspierani przez wolontariuszki Forum Dialogu Między Narodami z Warszawy biorą udział w programie „Szkoła Dialogu”.


To program edukacyjny przygotowany i realizowany przez wspomnianą Fundację , którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci. Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają historię własnej miejscowości. Odkrywają historię przedwojennej ludności żydowskiej oraz samodzielnie przygotowują projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. Celem programu i zadaniem dla uczniów jest przeprowadzenie przygotowanej przez siebie wycieczki dla samodzielnie określonej grupy, np. swoich koleżanek i kolegów ze szkoły.


Trenerzy pilotują przygotowania, udzielając uczniom wsparcia. Opiekunem szkolnym projektu jest Pani Aneta Borkowska. W ramach projektu odbyła się seria warsztatów z trenerkami Fundacji. Na dwóch pierwszych warsztatach pogłębiali wiedzę dotyczącą kultury, religii i obyczajów Żydów, a także poznawali historię ich życia w Nowym Targu.


Zadaniem ‘domowym’ dla klasy było przygotowanie dla trenerek wycieczki próbnej pt. „Śladami nowotarskich Żydów” oraz spotkania z osobą zajmującą się tą tematyką w naszym mieście lub regionie. W ramach trzeciego warsztatu uczniowie kl.2 d oprowadzili trenerki po wybranych przez siebie miejscach Nowego Targu związanych przed II wojną światową z liczną społecznością żydowską, opowiadając jednocześnie o jej życiu przed, w czasie i po Zagładzie.


Po powrocie do szkoły odbyło się spotkanie z zaproszonym Gościem – Panią Karoliną Panz – m.in. stypendystką Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, która realizuje projekt odtworzenia losów poszczególnych żydowskich mieszkańców Nowego Targu i opisanie lokalnej historii Zagłady poprzez te losy. Jest to możliwe dzięki zachowanej i niedawno przez Nią odnalezionej Kartoteki Żydów z Nowego Targu zawierającej karty rejestracyjne wszystkich żydowskich mieszkańców miasta, aktualizowanej do lipca 1942 roku oraz wspomnieniom Ocalonych np. goszczącej w kwietniu br. w Nowym Targu Janet Applefield. Pani Panz przedstawiła w formie prezentacji losy rodziny Singerów i odpowiedziała na wiele pytań uczestników projektu, wzbogacając ich wiedzę. Na czwartym warsztacie podsumowany został dotychczasowy dorobek drugoklasistów oraz trenerki nakreśliły schemat przygotowania sprawozdania z realizacji projektu, który weźmie udział w ogólnopolskim konkursie Fundacji. Klasa 2d oprowadza swoje koleżanki i kolegów szlakiem miejsc związanych z żydowskimi mieszkańcami Nowego Targu, przygotowuje stronę internetową przygotowanej przez siebie wycieczki oraz zaangażowała się w projekt edukacyjny Burmistrza Miasta i PPWSZ pt. „Żyli wśród nas – odkrywanie historii ludności żydowskiej Podhala”.