Matura 2007-2008

Zdawało: 214 uczniów


Zdało: 208 uczniów (97,2%)


 


Wyniki 100%


Język polski R: Kamil Szmid


Język polski (ustny): Dorota Rubiś, Agata Zabrzeska, Piotr Janiszewski, Barbara Fiedor, Jowita Skrzypaszek, Michał Gołębiowski, Adam Nowak, Kamil Szmid, Ewa Szymsaj, Joanna Topolska, Paulina Duda, Aleksandra Hrehorowicz, Maciej Mikulski, Bartłomiej Ostachowski, Joanna Pukalska, Natalia Zysko, Marcin Bugaj, Maria Kapuściarz, Magdalena Kozioł, Katarzyna Stopka-Studencka, Anna Wójcik, Natalia Zapiórkowska, Jacek Wesół, Anna Gał, Ewa Walkosz


Język angielski P: Przemysław Dyrczoń


Język angielski P (ustny): Barbara Moś, Natalia Czajka, Agnieszka Batkiewicz, Aleksandra Hrehorowicz, Laura Bednarska, Izabela Gałdyn


Język angielski R (ustny): Barbara Fiedor, Jowita Skrzypaszek, Magdalena Wszołek


Język niemiecki P (ustny): Ewa Szymsaj


Język niemiecki R (ustny): Anna Bartoszek