Dodatkowe ubezpieczenie uczniów

 


Na rok szkolny 2019/2020 Zarząd Rady Rodziców wybrał ofertę firmy InterRisk.


Prosimy o zapoznanie się z ofertą, podjęcie decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia, podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami umowy i przesłanie oświadczenia do szkoły za pośrednictwem ucznia. W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują również rodzice. Szczegółowe warunki ubezpieczenia do odbioru w sekretariacie.


 


oferta grupowego ubezpieczenia


obowiazek informacyjny administratora danych osobowych


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl