8 Kongres Młodych Matematyków


wczoraj

W dniach 22 do 25 września br. w Łodzi odbył się 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich. Uczestniczyli w nim pasjonaci matematyki ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Prelegentami byli wybitni naukowcy z polskich uczelni. Do wygłoszenia swoich referatów zostało także zaproszonych kilkoro uczniów. Wśród nich był uczeń klasy 3A naszej szkoły-Kacper Błachut. W czasie swojego wykładu pt. O pewnym problemie przeliczania unikalnych przekształceń na zbiorach skończonych streścił swoją pracę naukową napisaną na Małopolski Konkurs Prac Matematycznych, o której pisaliśmy tutaj:https://goszczynski.nowotarski.edu.pl/news.php?newsid=1391&strona=0

Wykład Kacpra spotkał się z dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na pytania zaraz po referacie jak i dyskusję w gronie matematyków w kuluarach kongresu. Film z wykładu możemy obejrzeć tutaj: https://youtu.be/AXrtnZ387KQ

 

8 Kongres Młodych Matematyków PolskichEtap szkolny X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego Po polsku o historii


wczoraj

29 września 2022 odbył się w naszej szkole 1. etap jubileuszowego X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Jak można przeczytać na stronie internetowej konkursu jest to: „nie tylko sprawdzian znajomości języka ojczystego, ale też okazja, by przywołać pamięć o najważniejszych postaciach i wydarzeniach współczesnej historii Polski (po roku 1918). Jest wreszcie Dyktando szczególną, aktywną formą wspólnych obchodów Święta Niepodległości przez społeczność szkolną”.

Etap szkolny X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku  o historii”

Kulturalna środa w Krakowie


wczoraj

28 września 2022 r. uczniowie klas: 1h, 3a i 3b wraz z opiekunami: p. Zofią Łukasz, p. Hanną Sięką i p. Anną Sokołowską i trzema zaangażowanymi Rodzicami spędzili kulturalną środę w Krakowie. Pierwszym punktem programu była projekcja filmu „Johnny” w „Kinie pod Baranami” w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Film ten jest prawdziwą historią Patryka, który na swojej drodze spotyka człowieka niezwykle charyzmatycznego, szalonego, czyli ks. Jana Kaczkowskiego. Przybliżenie sylwetki Johnnego z pewnością jest bardzo ważne dla osób poszukujących autorytetów – bo nim ks. Jan z pewnością może być.

Kulturalna środa w Krakowie

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU ERASMUS+ dla uczniów klas pierwszych


3 października 2022

W związku z realizacją projektu Erasmus+ „Take Action For The Earth” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu szkoła ogłasza rekrutację do ww. projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacjii udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne (załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 do regulaminu) dostępne są na stronie internetowej www.goszczynski.nowotarski.edu.pl w zakładce projekty Erasmus+.

 

Etapy rekrutacji:

1. Dostarczenie dokumentów.

Dokumenty  rekrutacyjne    należy    składać od    04.10.2022 r.   do  07.10.2022 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 14:00.
Uczniowie klas pierwszych, którzy dostarczyli dokumenty, nie składają ich ponownie, uczestniczą wyłącznie w rozmowie kwalifikacyjnej.

2. Udział w rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 10.10.2022 r. o godz. 14.45 w sali nr 04 W przypadku dużej liczby kandydatów zostanie podany dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Lista zostanie opublikowana w dniu 11.10.2022 r. lub w kolejnym dniu po ewentualnym dodatkowym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w innym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
W rozmowie kwalifikacyjnej wezmą udział kandydaci, którzy dostarczyli do sekretariatu szkoły komplet dokumentów.
Na rozmowę kwalifikacyjną proszę przynieść CV w języku angielskim i przygotować się do rozmowy zgodnie z informacjami zamieszczonymi w regulaminie.

 

Koordynator projektu
Joanna Wagner-Podlipni

 Akcja Pola Nadziei


3 października 2022

W naszej szkole rozpoczęła się kolejna edycja akcji Pola Nadziei. Przedstawiciele Szkolnego Wolontariatu Młodzieżowego rozprowadzali zatem wśród nauczycieli, rodziców i uczniów cebulki żonkilowe. Zebrane w ten sposób środki wwysokości 2323 zł i 45 gr. zostały przekazane Fundacji im. Adama Worwy w Nowym Targu, która wspiera osoby cierpiące, chore oraz rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, rodzicom i uczniom za wsparcie tego charytatywnego wydarzenia.

Pola NadzieiLA GRANDE BELLEZZA


28 września 2022

Nasza wielka, włoska przygoda rozpoczęła się 16.09.2022 r., kiedy o północy wsiedliśmy do autobusu i wyruszyliśmy w niemal dwudziestogodzinną podróż do Italii. Ta niezwykła wycieczka została zorganizowana przez ks. M. Dziedzica, zaś opiekę nad uczniami sprawowali prof. M. Smreczyńska, W. Grzybek oraz M. Ciężobka.

LA GRANDE BELLEZZA

Włochy nie przywitały nas słońcem, a strugami deszczu towarzyszącymi nam od Alp aż do Umbrii. Niespodziewanie chmury rozproszyły się w Perugii, która była celem pierwszego dnia wyprawy. Zmęczeni, znużeni szybko się zakwaterowaliśmy i niemal natychmiast całkowicie poddali atmosferze urokliwego hoteliku, z którego roztaczał się przepiękny widok m.in. na Asyż.

Rekrutacja do projektu ERASMUS+


24 września 2022

W związku z realizacją projektu Erasmus+ „Take Action For The Earth” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu szkoła ogłasza rekrutację do ww. projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacjii udziału w projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne (załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 do regulaminu) dostępne są w Sekretariacie Zespołu SzkółOgólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, Plac Krasińskiego 1 oraz na stronie internetowej www.goszczynski.nowotarski.edu.pl w zakładce projekty Erasmus+.

 

Etapy rekrutacji:

1. Dostarczenie dokumentów
Dokumenty  rekrutacyjne    należy    składać od    26.09.2022 r.   do  30.09.2022 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 14:00.

2. Udział w rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 03.10.2022 r. o godz. 15.00 w sali nr 04. W przypadku dużej liczby kandydatów zostanie podany dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista zostanie opublikowana w dniu 04.10.2022r. lub w kolejnym dniu po ewentualnym dodatkowym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w innym terminie nie będąrozpatrywane i zostaną odrzucone.
W rozmowie kwalifikacyjnej wezmą udział kandydaci, którzy dostarczyli do sekretariatu szkoły komplet dokumentów.
Na rozmowę kwalifikacyjną proszę przynieść CV w języku angielskim i przygotować się do rozmowy zgodnie z informacjami zamieszczonymi w regulaminie.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załacznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w projekcie

Załącznik nr 3 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka przyjmujących ucznia ze szkoły partnerskiej

 

Koordynator projektu
Joanna Wagner-PodlipniPrzygarnij książki


22 września 2022

Przygarnij książki