III miejsce Mateusza Gacka z Goszczyńskiego w XVIII Finale Konkursu Papieskiego