Hossa uczniów Goszczyńskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie