naglowek - tlo

Spotkanie z Rodzicami Uczniów klas III

Dodał: admin 6 marca 2020 14:07

Zapraszamy Rodziców Uczniów klas III na spotkanie w dniu 10 marca 2020 r. (wtorek). Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne przybycie.
O godz. 16.00 spotkanie z Dyrektorem Szkoły w auli szkolnej.
Tematyka:
1 Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w części pisemnej i części ustnej.
2. Zasady postępowania w przypadku ewentualnej choroby lub zdarzenia losowego w czasie egzaminów.
3. Wyniki klasyfikacji bieżącej.
4. Osiągnięcia młodzieży w olimpiadach i konkursach wiedzy i zawodach sportowych.

5. Organizacja wyjazdu maturzystów do Częstochowy.
Po spotkaniu ogólnym zapraszamy na spotkania z Wychowawcami klas wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach do budynku szkoły.

Tradycyjnie do godz. 18.00 będzie możliwość indywidualnych rozmów z Nauczycielami uczącymi w poszczególnych oddziałach.

 

Maria Kopeć
Dyrektor SzkołyI Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności