Zmiana terminu wywiadówki

Dodał: admin 11 lutego 2015 15:06

Szanowni Państwo
Zgodnie z terminarzem roku szkolnego mieliśmy zaplanowaną wywiadówkę śródsemestralną na dzień 12 lutego czyli na czwartek, jednak ze względu na epidemię grypy wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły (aktualnie 13 nauczycieli chorych w tym 6 wychowawców) przesuwam termin wywiadówki na wtorek po feriach tj. na dzień 3 marca 2015 r. godz. 16.30.Zmieniając termin, chcę zapewnić Państwu możliwość uzyskania pełnej informacji o postępach Państwa dziecka w jednym czasie od wychowawcy oraz od nauczycieli wszystkich przedmiotów. W związku z tak dużą absencją chorobową nauczycieli w wielu przypadkach mogłoby się okazać, że nie ma nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy a informacja od innych nauczycieli jest niepełna.


Liczę na Państwa zrozumienie a w indywidualnych przypadkach, kiedy nie możecie Państwo być na wywiadówce 3 marca zapraszam do kontaktu w innym dogodnym terminie.


Zgodnie ze statutem szkoły wszyscy uczniowie otrzymali wyniki klasyfikacji śródrocznej w formie pisemnej.


Dyrektor Szkoły Maria Kopeć