naglowek - tlo

Spotkanie z Rodzicami Uczniów klas II

Dodał: admin 7 września 2020 13:53

 

 

Rodziców Uczniów klas II zapraszamy 09.09.2020r. (środa) na spotkanie z Wychowawcami według następującego harmonogramu:

 

Tematyka spotkania:
1.Zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii.
2.Założenia programu wychowawczo-profilaktycznego.
3.Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów-przepisy prawa, Statut Szkoły i LIBRUS.
4. Organizacja współpracy Rodziców ze szkołą.
5. Ochrona danych osobowych.
6. Sprawy klasowe.

 

Maria Kopeć

Dyrektor Szkoły

 

Istnieje możliwość parkowania przy boisku szkolnym od ul. Nadwodniej , a także na terenie miasta – stara targowica.

Prosimy o:

  • Korzystanie z różnych wejść do budynku
  • Dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku
  • Założenie maseczki przed wejściem na teren szkoły

 I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności