OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY POLONISTYCZNE - PODSUMOWANIE 1 ETAPU

Dodał: admin 14 stycznia 2021 20:42

 

Po raz trzeci biblioteka szkolna zgłosiła chętnych uczniów naszej szkoły do ogólnopolskich konkursów polonistycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Humanistycznej Logos w Jasienicy Mazowieckiej. Celem głównym konkursów jest propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej. 30 uczniów doskonaliło umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzna, uczestnicząc w konkursach "Z ortografia na co dzień" i "Z poprawną polszczyzną na co dzień". Każdy z konkursów składa się z trzech etapów. Do 2 etapu przeszło 16 osób, którzy rozwiązując test wyboru, uzyskali minimum 70% poprawnych odpowiedzi.W XIX Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” zakwalifikowała się Julia Chrustek z klasy 2 F.


W XVIII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią za pan brat” zakwalifikowali się:


Mateusz Arendarczyk z klasy 3B,


Anna Batkiewicz, Bartek Wesołowski, Daria Kowalska, Julia Tancer, Maria Milaniak, Patryk Tarchała, Aneta Zając, Gabriela Olejarz, Joanna Budz, Justyna Kubowicz, Marta Nowak, Natalia Kubik, Zuzanna Jąkała - z klasy 2 Dg,


Maja Dutkiewicz z klasy 2 F.


W 2 etapie uczestnicy będą mieli za zadanie, w konkursie z poprawnej polszczyzny, przeredagować tekst tak, aby spełniał kryterium poprawności językowej, a w konkursie ortograficznym napisać dyktando.


 


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 


ROZUMIEM TO, CO CZYTAM. CZYTAM TO, CO ROZUMIEM - PODSUMOWANIE.


 


Biblioteka szkolna zgłosiła również chętnych 12 uczniów do ogólnopolskiego sprawdzianu diagnozującego umiejętność czytania ze zrozumieniem "Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem". Celem sprawdzianu była mobilizacja uczniów do nauki, przyzwyczajanie ich do formuły egzaminu, pokazanie mocnych i słabych stron ucznia oraz wskazanie na umiejętności, które wymagają doskonalenia.


Sprawdzian sprawdzał w jakim stopniu uczeń rozumie czytanie poleceń, tekstów literackich, poetyckich, publicystycznych, ikonograficznych, pism użytkowych, wykresów i tabel oraz czytanie na poziomie dosłownym i metaforycznym.


Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z klasy 2 Dg uzyskując 26 na maksymalne 28 punktów: Anna Batkiewicz, Karolina Wagner, Maria Milaniak, Dominika Sarniak.


 


Serdecznie gratulujemy!