40. rocznica stanu wojennego

Dodał: admin 13 grudnia 2021 21:25

13 grudnia 1981r. WRON na czele z gen. W. Jaruzelskim wprowadziła stan wojenny. Oficjalnym powodem była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, brak zaopatrzenia w sklepach oraz niemożliwość zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w związku ze zbliżającą się zimą. Faktycznym powodem była obawa reżimu komunistycznego przed utratą władzy i kontroli nad niezależnymi organizacjami, ruchem związkowym Solidarność i przed demokratyzacją życia. Dla zwykłego obywatela oznaczało to godzinę policyjną, cenzurę korespondencji, zakaz poruszania się poza miejscem zamieszkania bez zgody odpowiednich służb, czasowe zawieszenie zajęć w szkole, ponadto ciągłe kontrole na ulicach i strach przed aresztowaniem i represjami. Obroną przed tymi formami zniewolenia była satyra, edukacja poprzez latające uniwersytety czy też kolportowanie i rozprowadzanie niezależnej prasy. Stan wojenny został zawieszony 22 lipca 1983. Do tej pory zbrodnie stanu wojennego nie zostały rozliczone, a winni nie ponieśli kary. Wystawa z cyklu Goszczyński pamięta przygotowana została przez ucz. kl. 3Fg pod kierunkiem mgr Zofii Łukasz.

 

40. rocznica stanu wojennego - galeria