Wykład dra Pawła Zarychty

Dodał: admin 2 kwietnia 2015 08:47

Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen

(Goethe)W dniu 26.03.br. uczniowie klas humanistycznych (1d, 2d) oraz grup językowych z rozszerzonym nauczaniem języka niemieckiego (3f,g) uczestniczyli w wykładzie „Polacy i Niemcy - stereotypy a rzeczywistość", który poprowadził p. doktor Paweł Zarychta, pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawca i tłumacz literatury niemieckiej. Tematyka spotkania, przypominającego akademickie konwersatorium, koncentrowała się wokół stereotypów we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich. Uczniowie uczestniczący w wykładzie mogli odpowiedzieć sobie na pytania o powody wzajemnych uprzedzeń między Polakami a Niemcami, także o mechanizmy powstawania stereotypów w widzeniu innych narodowości (Dlaczego lubimy kogoś, kogo nie znamy?). Zajęcia były dla zebranych w auli szkolnej okazją do poznania materiału filmowego, statystyk, anegdot i spostrzeżeń na temat naszych narodowych, polskich i niemieckich, przypadłości. Nie zabrakło również dozy humoru w kawałach opowiadanych przez wykładowcę, jak również fragmentów z literatury niemieckiej cytowanych przez niego. Całość dopełniły fragmenty z kabaretowych wystąpień Steffena Möllera.


Spotkanie było sposobnością do budowania wśród uczniów świadomości Europejczyków i postawy otwarcia na Innych, ale także przyczynkiem do zdobywanej przez nich filologicznej kompetencji interkulturowej. Uświadomiło potrzebny, bo praktyczny, wymiar nauki języka niemieckiego.


Panu doktorowi Zarychcie serdecznie dziękujemy za gościnny wykład, licząc na kolejne spotkania w Liceum i/lub już na Wydziale Filologii Germańskiej! (GK)


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=59

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl