naglowek - tlo

Drudzy w eliminacjach

Dodał: admin 19 kwietnia 2015 21:35

II miejsce w eliminacjach oddziałowych (powiatowych) w XLIII OGÓLNOPOLSKIM MŁODZIEŻOWYM TURNIEJU TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZYM PTTK w dniu 15 IV 2015 r. w Szaflarach zdobyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S.Goszczyńskiego w Nowym Targu – Joanna Plewa kl. II G, Andrzej Szaflarski kl. II G i Maciej Fryźlewicz kl. II G. Miejsce I - II LO w Nowym Targu i m. III - Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu.Cele Turnieju to m.in.:
- popularyzacja ziemi ojczystej, jej przeszłości i terażniejszości;
- popularyzacja krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku,
- popularyzacja celów PTTK, w tym zasad bezpiecznego uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywanie odznak PTTK;
- popularyzacja imprez na orientację jako niekonwencjonalnej formy uprawiania turystyki;
- rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej młodzieży;
- integracja zespołów uczniowskich.


W eliminacjach odziałowych turnieju uczestniczyły zespoły 3-osobowe uczniów oddzielnie w kategorii szkół: ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych.

Program eliminacji obejmował:
- część pisemna - test wiedzy: krajoznawczej, turystycznej i topograficznej, zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- część praktyczna – jazda techniczna na rowerze, I pomoc przedmedyczna, Turystyczne ABC (rozpoznawanie atrakcji turystycznych woj. małopolskiego, rozpoznawanie ptaków, rzut do celu i pomiar odległości w terenie);
- turystyczny marsz na orientację.


Uczniowie naszej Szkoły corocznie biorą udział w OMTTK PTTK osiągając sukcesy w eliminacjach finałowych wojewódzkich.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności