naglowek - tlo

XLIII OMTTK

Dodał: admin 11 maja 2015 14:06

W dniach 8 - 9.05.2015 r. odbył się etap wojewódzki XLIII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO PTTK w Rzykach k/ Andrychowa. Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Joanna Plewa kl.2G , Maciej Fryżlewicz 2G i Andrzej Szaflarski 2G, która zdobyła 2. miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych (po L0 Andrychów, a przed II LO Nowy Targ). 2. miejsce z testu krajoznawczego zdobyła indywidualnie Joanna Plewa.Eliminacje równocześnie przeprowadzone były na poziomie szkół: ponadgimnazjalnych, gimnazjum i podstawowych. Razem brało udział 11.szkół (drużyny 3-osobowe).


Cele Turnieju to m.in.:


- popularyzacja ziemi ojczystej, jej przeszłości i terażniejszości


- popularyzacja krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku


- popularyzacja celów PTTK, w tym zasad bezpiecznego uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywanie odznak PTTK


- popularyzacja imprez na orientację jako niekonwencjonalnej formy uprawiania turystyki


- rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej młodzieży


- integracja zespołów uczniowskich.


 


Konkurencje turniejowe obejmowały:


1. część teoretyczna (100 zadań): test krajoznawczy obejmujący zagadnienia krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy


2. część praktyczna: pokonywanie rowerowego toru przeszkód, samarytanka, turystyczne ABC (rozpoznawanie stylów architektonicznych, rozpoznawanie gwiazdozbiorów nieba północnego, mierzenie odległości i wysokości w terenie, wyznaczanie azymutu, pakowanie plecaka), turystyczny marsz na orientację oraz ocenę zdobytych odznak turystycznych PTTK. Drużyna opracowała Kartę Zespołu.


Uczniowie naszej Szkoły od 43. lat corocznie biorą udział w OMTTK PTTK, osiągając sukcesy w eliminacjach wojewódzkich, wcześniej ogólnopolskich. Zawody odbywają się bez względu na pogodę i w warunkach turystycznych.


Nagrodami są: dyplomy i książki dla drużyn w miarę pozyskanych środków.


Opiekunem uczniów była Pani prof. Mirosława Czyż.


Gratulujemy drużynie!


zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=82

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności