Finał Małopolskiego Projektu: Mieć Wyobraźnie Miłosierdzia

Dodał: admin 15 czerwca 2015 18:06

10 czerwca w Filharmonii Krakowskiej odbyło się podsumowanie VIII edycji Małopolskiego Projektu Mieć Wyobraźnie Miłosierdzia. W obecności przedstawicieli władz lokalnych, duchowieństwa, oświaty oraz dyrektorów i nauczycieli szkół biorących udział we wspomnianym projekcie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów uznania. Podczas gali nie zabrakło również naszych uczniów, którzy działając w Szkolnym Wolontariacie Młodzieżowym podjęli się działania na rzecz potrzebujących, osób starszych i dzieci. Ich praca, chęć niesienia pomocy innym i zaangażowanie w szerzenie idei miłosierdzia została nagrodzona. Nasi wolontariusze zajęli II miejsce.Celem projektu było między innymi uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi i realizacja w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy dawali świadectwo miłosierdzia. Patronat honorowy nad projektem sprawowali:


Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski


Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz – Administrator Diecezji Tarnowskiej


Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego              


Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski


Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty


Organizatorem projektu natomiast jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, którego organizatorami są: Województwo Małopolskie, Gmina Kraków, Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się.


Projekt składał się z trzech etapów:


I etap szkolny: złożenie deklaracji, przesłanie szkolnych projektów i ich realizacja.


II etap rejonowy: ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, a następnie prezentacja wybranych.


III etap: uroczyste podsumowanie Projektu w Krakowie.


Wolontariusze z Goszcza w trakcie etapu rejonowego zaprezentowali w nowotarskim MOK swój projekt pt. Otwarte serce, otwarte dłonie. Poprzez teatr cieni oraz prezentację multimedialną połączoną ze śpiewem piosenki Obudź się i żyj Moniki Kuszyńskiej w wykonaniu jednej z naszych uczennic, ukazali działalność szkolnego wolontariatu na terenie miasta, regionu i województwa. Występ bardzo spodobał się uczniom i nauczycielom z innych szkół, zgromadzonych tego dnia na sali widowiskowej MOK. Opiekunami Szkolnego Wolontariatu Młodzieżowego są ks. Ryszard Kilanowicz, p. Joanna Frączek oraz p. Wojciech Grzybek.


Serdecznie podziękowania i słowa uznania należą się wszystkim uczniom – wolontariuszom, którzy poświęcając swój czas, umiejętności i wielkie serca zaangażowali się w to wielkie dzieło niesienia pomocy innym, a także pani Dyrektor za okazaną życzliwość, wsparcie i współprace.


W trakcie gali finałowej za zajęcie drugiego miejsca otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy oraz projektor multimedialny dla szkoły.


 


Poniżej umieszczamy link, pod którym można zobaczyć film w formie teatru cieni, prezentujący działalność wolontariuszy I LO:zdjęcia: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=86

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl