naglowek - tlo

Rajd

Dodał: admin 15 czerwca 2015 19:30

W dniu 12.06.2015r. odbył się szkolny Rajd Szlakami Seweryna Goszczyńskiego, w którym uczestniczyła klasa 2G.Celem rajdu było wspomnienie Patrona LO oraz poznanie środowiska geograficznego i historycznego regionu.


S. Goszczyński (1801 – 1876) poeta i pisarz, uczestnik powstania listopadowego przybył do Łopusznej w 1832r. i spędził w dworze kilka miesięcy. Urzekła go dzika przyroda orazwierzenia i zwyczaje górali łopuszańskich. W swoim dziele Dziennik podróży do Tatrów i Sobótka opisał Łopuszną i Gorce. Oczarowany był widokiem z Turbacza (zwanego Kluczki). Zaprzyjaźnił się z rodziną Tetmajerów.


Trasa rajdu prowadziła z Łopusznej w okolice Turbacza na polanę Jankówki. Obejmowała ścieżkę edukacyjną Gorczańskiego Parku Narodowego. Wyjście na trasę oznakowaną białym kwadratem z zielonym ukośnym paskiem rozpoczęliśmy z Zarębka-Niżnego – węzłowego punktu szlaków. Z niewielkiej doliny Chłapkowego Potoku wyszliśmy na lokalny grzbiet górski z polaną Wysznią, gdzie często wędrował nasz Patron Szkoły – pierwszy turysta i odkrywca w literaturze polskiej Gorców. Duża część trasy biegnie przez buczynę karpacką z okazami sędziwych buków i jodeł. Atrakcyjne miejsca to polany: Biedowa Młaka z oczkami wodnymi oraz Wysznia z punktem widokowym na Tatry, Pieniny i Babią Górę. Osobliwością trasy jest ukryta w lesie okazała wychodnia skalna, osuwisko powstałe we fliszu karpackim. Zobaczyliśmy też Pucołowski Staw powstały w procesach osuwiskowych. Pięknym miejscem na trasie są Jankówki – polana o wybitnych walorach flory (storczyki), fauny (salamandra plamista) i krajobrazowych. Z trasy widać masyw Turbacza z Halą Długą, gdzie jest kulturowy wypas owiec. Zeszliśmy do doliny potoku Łopuszanka przez fragment rezerwatu puszczy karpackiej. Poznaliśmy działania związane z ochroną środowiska. Ostatnim punktem była Gajówka Mikołaja, gdzie zapoznaliśmy się z ekspozycją prezentującą walory środowiska geograficznego i historią Łopusznej.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności