Podział na grupy językowe z języka niemieckiego

Dodał: admin 31 sierpnia 2015 12:45

1 września na lekcjach wychowawczych uczniowie, którzy wybrali język niemiecki będą pisać test, wg którego zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie.I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl