Wolna Europa

Dodał: admin 9 września 2015 20:13

W zeszły piątek (4 września) uczniowie klas trzecich (III C oraz III F) wzięli udział w konferencji Wolna Europa, która została zorganizowana przez Urząd Miasta Nowego Targu w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Konferencja odbyła się w ramach projektu Town Twinning Europa to nasz dom.W auli PPWSZ zebrali się przedstawiciele lokalnego samorządu (m.in. wojewoda małopolski - Jerzy Miller, burmistrz - Grzegorz Watycha, były burmistrz – Marek Fryźlewicz), goście z miast partnerskich Nowego Targu oraz ludzie nauki.


Po otwarciu sesji i przemówieniu burmistrza Grzegorza Watychy z wykładem pt. „25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego – dokonania i wyzwania” wystąpił prof. dr hab. Mirosław Stec, który był współtwórcą polskiej reformy samorządowej po zmianach ustrojowych na początku lat '90 ubiegłego wieku.

Reforma ustroju terytorialnego jest naszą najlepszą reformą – podkreślał prof. Stec, przypominając, że wielka ustawa kompetencyjna zmieniła aż 144 inne ustawy. – Myśmy w '90 i '98 r. zrobili pokojową rewolucję. Zwłaszcza przedstawicielom Francji i Niemiec dziękuję za to, że mogliśmy się przyglądać, jak funkcjonuje trzystopniowy podział władzy samorządowej. Jak się bano, że samorząd sobie nie poradzi ze znaczącym strumieniem środków unijnych... A poradził sobie doskonale.

W następnym wykładzie Pani dr Dorota Semków-Chajko przybliżyła nam historię Niemiec i Francji w drodze do integracji europejskiej. Z kolei dr Łukasz Lewkowicz ukazał trudną drogę, poprzedzającą wstąpienie Polski i Słowacji do Unii Europejskiej. Udział w tej konferencji stanowił cenną lekcję dla naszych trzecioklasistów, którzy w maju przyszłego roku będą  przystępować do matury z wiedzy o społeczeństwie.

Opiekunami byli: p. Renata Przybyła i p. Łukasz Szajnowski.


więcej informacji:


- http://www.nowytarg.pl/news.php?cod=7976
- http://podhaleregion.pl/index.php/wiadomo%C5%9Bci/powiat-nowotarski/14885-wolna-europa-%E2%80%93-radio-i-przestrze%C5%84-obywatelska
- http://podhale24.pl/rozmaitosci/artykul/39372/Miedzynarodowa_konferencja_quotWolna_Europaquot_relacja.html