Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2015/2016

Dodał: admin 22 września 2015 18:28

Ruszyła kampania wyborcza! Uczniowie klas I i II zgłaszają kandydatury do opiekuna Samorządu prof. Marty Domalik do poniedziałku 5 października. Kandydaci muszą mieć pisemną akceptację wychowawcy klasy.Zachęcamy do prowadzenia kampanii promującej kandydatów i ich programy. Kampanie muszą być prowadzone zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej:


Art.6
  1. Od ogłoszenia wyborów kandydaci, ich przedstwieciele lub Samorządy Klasowe prowadzą kampanie promującą kandydata.
  2. Każdy kandydat informuje Komisję Wyborczą o składzie jego sztabu wyborczego
  3. Kampania nie może zawierać treści wulgarnych, sprzecznych z prawem i nieetycznych.
  4. Zabronione jest niszczenie cudzych plakatów i innych środków kampanii przez kandydata lub jego sztab, za szkody wyrządzone w czasie kampanii odpowiedzialność ponosi Kandydat.
  5. Kandydaci, których kampania narusza ust.3 lub/i ust.4 mogą decyzją Komisji Wyborczej zostać usunięci z listy wyborczej.
  6. Na 7 dni przed wyborami odbędzie się publiczna prezentacja wszystkich kandydatów (ich sylwetki, poglądy i pomysły do zrealizowania)
I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl