Młoda krew ratuje życie

Dodał: admin 4 listopada 2015 20:30

Pod hasłem „Młoda krew ratuje życie” odbył się w Krakowie już po raz dwunasty Finał Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych. Celem konkursu jest promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych, integracja środowisk młodzieżowych oraz zachęcanie uczniów do popularyzacji idei bycia honorowym dawcą krwi. Uroczystość ta zorganizowana była w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Krakowie.W tegorocznej edycji tego projektu udział wzięli także uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu, pod opieką Pani Dyrektor Marii Kopeć oraz Pana Wojciecha Grzybka. Nasza szkoła zdobyła nagrodę drugiego stopnia za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i nie tylko.


Po uroczystym wręczeniu nagród, delegacje i zaproszeni goście z różnych szkół uczestniczyli w wykładzie oraz bardzo ciekawych warsztatach i pokazie na temat tego jaki proces przechodzi krew od momentu pobrania jej od dawcy, aż do czasu transfuzji potrzebującej osobie. Można było również zwiedzić laboratorium analityczne w towarzystwie pielęgniarek, które podkreślały jak ważna jest krew – żywa tkanka w życiu i zdrowiu człowieka, oraz jak bardzo tego leku brakuje. Ponieważ nikt nie znalazł jeszcze metody pozwalającej wytwarzać sztuczną krew, potrzeba zachęcać ludzi dobrej woli do dzielenia się tym cennym darem.


Dlatego w naszej szkole co rocznie już od kilku lat organizowane są akcje krwiodawstwa pod hasłem „Nie bądź żyła – oddaj krew!”. W tym roku szkolnym od 28 uczniów pobrano łącznie: 12,600 ml krwi. Na wiosnę ponownie będą mogli oddać krew która pomaga ratować ludzkie życie.  


Młodzież zachęca siebie wzajemnie, a także innych do bycia dawcą. W ramach tej akcji na terenie szkoły prowadzone są również wykłady i spotkania uczniów z lekarzami, a także pracownikami Małopolskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – oddział terenowy w Nowym Targu. Tym samym uwrażliwiamy młodzież na niesienie pomocy innym, wskazując jak ważne jest oddawanie krwi, której ciągle brakuje. Nasza działalność spotyka się z bardzo dużym odzewem ze strony młodzieży, wśród której corocznie przybywa chętnych, by pomóc w ratowaniu ludzkiego życia zostając dawcą krwi.


Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi, bo ten gest z naszej strony niejednokrotnie ratuje ludzkie życie!


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=118