Apel Poległych

Dodał: admin 9 listopada 2015 20:00

W czwartek, 29 października, odbył się w naszej szkole Apel Poległych. W ten uroczysty sposób społeczność szkolna wpisuje się w wieloletnią tradycję pielęgnowania pamięci o naszych bohaterach wojennych.Na uroczystość przybyli członkowie rodzin poległych Profesorów i Absolwentów, przedstawiciele Światowego Związku AK, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej i duchowieństwo. Władze samorządowe reprezentowali pan Bogusław Waksmundzki Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz pan burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. Małopolskiego Kuratora Oświaty reprezentowała pani wizytator Maria Głuszak.


Podczas Apelu zostały przywołane nazwiska Profesorów i Absolwentów naszego Liceum, którzy polegli w obronie Ojczyzny w czasie obu wojen światowych. Apel uświetniły poczty sztandarowe szkoły i zaproszonych organizacji kombatanckich. Uroczystą oprawę dopełniło złożenie pod tablicami pamiątkowymi wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy.


Uczennice i uczniowie klas drugich zadbali o program artystyczny. Utwory Zygmunta Lubertowicza, profesora naszej Szkoły, zostały przypomniane w recytacji Szymona Kaczora di Paola oraz Kamila Krzeszowskiego. Izabela Brynczka i jej śpiewająca grupa muzyczna zaprezentowały utwór Sadźmy róże, którego autorem słów jest patron Szkoły, Seweryn Goszczyński. Piosenka Nie zobaczysz matko syna w wykonaniu Eli Swalarz była wstępem do wspólnego śpiewu wszystkich uczestników Apelu. Na zakończenie popłynęły słowa pięknych piosenek żołnierskich: Piechoty, Maków, Serca w plecaku i innych. Nad przebiegiem całej uroczystości czuwał Szymon Cyran.


Zaproszeni Goście zwiedzili szkolną kaplicę, w której zostały wmurowane kamienie pamięci - symboliczne statuetki upamiętniające tych, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny walcząc o godność człowieka i sprzeciwiając się totalitaryzmom w latach 1939 - 1989. Statuetki zostały wręczone naszej szkole w Białymstoku podczas zakończenia VI edycji projektu Instytutu Pamięci Narodowej inspirowanej słowami św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. W to wielkie dzieło wpisali się Absolwenci Liceum: ks. Józef Fudala, ks. Leopold Bukowski, bł. ks. Piotr Dańkowski,ks. Stanisław Marusarz, ks. Ferdynand Machay, bł. ks. Stanisław Pyrtek oraz ks. Ferdynand Sznajdrowicz. Sylwetkę ks. Fudali przedstawili absolwenci: Katarzyna Foryt, Monika Gach, Marcin Paternoga pod opieką pana Jacka Waksmundzkiego natomiast sylwetki pozostałych indywidualnie sam nauczyciel. Szkolnej uroczystości towarzyszyła wystawa na której można było zapoznać się z pracą uczniów przedstawioną w Białymstoku.


Zaproszeni goście złożyli okolicznościowe wpisy do Księgi Pamiątkowej, a Apel Poległych był okazją do rozmów i wspomnień  przed zbliżającym się Świętem Zmarłych.


Apel poległych przygotowali profesorowie: Barbara Zapiórkowska, Dorota Żmuda, ks. Ryszard Kilanowicz , Zbigniew Kopeć i Jacek Waksmundzki.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=120