naglowek - tlo

Rajd

Dodał: admin 16 listopada 2015 09:26

Jak co roku jesienią odbył się szkolny Rajd Szlakami Seweryna Goszczyńskiego. Udział w tej imprezie przeprowadzonej na raty, wzięły klasy: 2 G, D, F, E i 1 C, A, F. Razem prawie 200 uczniów.Głównym celem wycieczek było wspomnienie Patrona LO oraz poznanie środowiska geograficznego i historycznego regionu.


S. Goszczyński (1801 – 1876) poeta i pisarz, uczestnik powstania listopadowego przybył do Łopusznej w 1832r. i spędził w dworze kilka miesięcy. Urzekła go dzika przyroda oraz wierzenia i zwyczaje górali łopuszańskich. W swoim dziele "Dziennik podróży do Tatrów" i "Sobótka" opisał Łopuszną i Gorce. Oczarowany był widokiem z Turbacza (zwanego Kluczki). Zaprzyjaźnił się z rodziną Tetmajerów.


Jedna trasa rajdu prowadziła z Łopusznej w okolice Turbacza na polanę Jankówki. Obejmowała ścieżkę edukacyjną Gorczańskiego Parku Narodowego.


Wyjście na trasę oznakowaną białym kwadratem z zielonym ukośnym paskiem rozpoczęliśmy z Zarębka-Niżnego – węzłowego punktu szlaków. Z niewielkiej doliny Chłapkowego Potoku wyszliśmy na lokalny grzbiet górski z polaną Wysznią, gdzie często wędrował nasz Patron Szkoły – pierwszy turysta i odkrywca w literaturze polskiej Gorców. Duża część trasy biegnie przez buczynę karpacką z okazami sędziwych buków i jodeł. Atrakcyjne miejsca to polany: Biedowa Młaka z oczkami wodnymi oraz Wysznia z punktem widokowym na Tatry, Pieniny i Babią Górę. Osobliwością trasy jest ukryta w lesie okazała wychodnia skalna, osuwisko powstałe we fliszu karpackim. Zobaczyliśmy też Pucołowski Staw powstały w procesach osuwiskowych. Pięknym miejscem na trasie są Jankówki – polana o wybitnych walorach flory (storczyki), fauny (salamandra plamista) i krajobrazowych. Z trasy widać masyw Turbacza z Halą Długą, gdzie jest kulturowy wypas owiec. Zeszliśmy do doliny potoku Łopuszanka przez fragment rezerwatu puszczy karpackiej. Poznaliśmy działania związane z ochroną środowiska. Ostatnim punktem była "Gajówka Mikołaja", gdzie zapoznaliśmy się z ekspozycją prezentującą walory środowiska geograficznego i historią Łopusznej.


Druga trasa rajdu prowadziła od „Gajówki Mikołaja” na polanę Żubrowisko zwaną pierwotnie Chowańcowym Skolem. Obecna nazwa powstała w latach 50-tych XXw., kiedy w dolinie Łopusznej podjęto próbę introdukcji żubrów. Utworzono wówczas Gorczański Rezerwat Żubra obejmujący fragment puszczy karpackiej na południowym stoku Turbacza. Obszar rezerwatu był o powierzchni ok. 100ha.


W bezpośrednim sąsiedztwie powstał drewniany budynek strażniczówki. Próba hodowli żubrów zakończyła się niepowodzeniem (choroba zakaźna bydła). Na fundamentach dawnego magazynu paszy wybudowano w 2010r. wiatę edukacyjną z tablicami informacyjnymi Gorczańskiego PN. Z doliny Łopusznej przeszli na Bukowinę Wakmundzką, przez miejsca związane z działalnością partyzantów w Gorcach. Na trasie znajduje się kilka miejsc widokowych na polanach: Świnie Czoło, Bukowina Waksmundzka, Polana Brożek, których możemy podziwiać: masyw Turbacza z Halą Długą, grzbiet Kiczory i polanę Wyszniej zamykającą od wschodu dolinę Łopusznej. W kierunku południowym widać Tatry, Pieniny i Magurę Spiską oraz rozległą kotlinę Orawsko-Nowotarską. Trasę rajdu zakończyli w Nowym Targu.


Trzecia trasa rajdu byla na torfowisku w rezerwacie "Bor na Czerwonem" kolo lotniska. Pomysł utworzenia rezerwatu zawdzięczamy prof. Edwardowi Lubicz Niezabitowskiemu, nauczycielowi przyrody i dyrektorowi naszego Liceum w latach 20. XX wieku.


Taka forma uczczenia Patrona szkoły łączy wiedzę z wielką przyjemnością wędrowania po szlakach naszego terenu, często nieznanych i niedocenianych przez nas mieszkańców Podhala, a jakże pięknych szczególnie jesienią.


Organizatorami rajdu byli: M. Czyż, R. Przybyła i W. Tischner z wychowawcami klas.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=125

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności