Medal dla TBG

Dodał: admin 24 listopada 2015 08:44

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego na uroczystości w MOK w Nowym Targu, z okazji miejskich obchodów 97.rocznicy odzyskania niepodległości otrzymało na wniosek Rady Miasta medal „Za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu”. Medal otrzymał również nowotarski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego współpracujący z TBG.TBG to organizacja pożytku publicznego. Powstała w 1904r., a reaktywowana została w 1992r.


Celem Fundacji jest:
- niesienie pomocy finansowo-rzeczowej młodzieży I LO im. S. Goszczyńskiego,
- pomaganie szkole poprzez zakup i udostępnienie nowoczesnego sprzętu dydaktycznego,
- fundowanie nagród rzeczowych naszym absolwentom,
- wspieranie finansowe uczestników wymian międzynarodowych i wycieczek szkolnych,
- fundowanie stypendiów socjalnych i innych.Zachęcamy do wpłat 1% podatku na konto TBG zarejestrowane - KRS 0000073550.


Więcej informacji można przeczytać na: www.tbg.nowytarg.pl


I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl