Wywiadówka śródroczna klas III

Dodał: admin 3 stycznia 2016 18:05

Szanowni Państwo,
zapraszam na wywiadówkę śródroczną dla Rodziców Uczniów klas III w dniu 5 stycznia 2016 r. tj. we wtorek.


15.45-16.30 - Możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele będą pełnili dyżury w salach wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach do szkoły.


16.30 - Spotkanie w auli szkolnej (II piętro):
-osiągnięcia uczniów w I semestrze r. szk. 2015/2016;
-organizacja studniówki;
-zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury;
-wyniki matury próbnej i najbliższe terminy związane z maturą.

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach do szkoły.

Jednocześnie informuję, iż obok boiska szkolnego jest mały parking, proszę korzystać z parkingów miejskich.

Dyrektor Szkoły

mgr Maria Kopeć