Wywiadówka śródroczna klas I i II

Dodał: admin 12 stycznia 2016 11:33

Szanowni Państwo,
zapraszam na wywiadówkę śródroczną dla Rodziców Uczniów klas I i II w dniu 14 stycznia 2016 r. tj. we czwartek.


15.45-16.30 - Możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele będą pełnili dyżury w salach wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach do szkoły.


16.30 - Spotkanie z wychowawcami w salach wg harmonogramu przy wejściach:
-wyniki klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2015/2016;
-zasady uzupełniania braków w wiedzy i umiejętnościach;
-podsumowanie pracy w I semestrze, osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych;
-organizacja wycieczek, sprawy klasowe.

Jednocześnie informuję, iż obok boiska szkolnego jest mały parking, proszę korzystać z parkingów miejskich.

Dyrektor Szkoły

mgr Maria KopećI Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl