naglowek - tlo

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ

Dodał: admin 8 lutego 2016 18:01

Już 10 marca odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Chcesz kandydować lub zagłosować? Kliknij czytaj więcej...1. Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta Nowy Targ?
Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.


(https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzie%C5%BCowa_rada_miasta)


2. Kto może został członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ (bierne prawo wyborcze)?
Członkiem Młodzieżowej Rady może być uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej będący mieszkańcem Miasta Nowy Targ (§ 8 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ).


3. Kto może wybierać radnych (czynne prawo wyborcze)?
Prawo wybierania radnych Młodzieżowej Rady mają osoby uczęszczające do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowy Targ (§ 21 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ).


4. Ile trwa kadencja?
Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata od dnia wyborów członków Młodzieżowej Rady (§ 3 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ).


5. Ilu członków liczy Rada?
Młodzieżowa Rada Gminny Miasto Nowy Targ liczy 21 członków (§ 6 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ).


6. Ile mandatów przysługuje Naszej Szkole?
Z Naszej Szkoły zostanie wybranych 3 członków Młodzieżowej Rady.


7. Jak zgłosić swoją kandydaturę na członka Młodzieżowej Rady?
Kandydatów na członków Młodzieżowej Rady zgaszać może co najmniej 10 uczniów (§ 25 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ).


Kandydata zgłasza się na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie o oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoba małoletnia ubiegająca się o wybór składa pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na kandydowanie. (§ 25 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ).


Wzory oświadczeń i zgłoszeń dostępne są u przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej - p. Łukasza Szajnowskiego.


8. Kalendarz wyborczy:
do 29 lutego 2016 r. - termin zgłaszania przez uczniów kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ I kadencji
od 4 do 9 marca 2016 r. - kampania wyborcza w szkole
10 marca 2016 r. - dzień wyborów
18 marca 2016 r. - ogłoszenie wyników wyborów

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności