Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Gimpel Nowy Targ

Dodał: admin 15 lutego 2016 11:15

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu odbywa się, zgodnie z zapisami w Statucie, raz w roku. Sprawozdanie z działalności za rok 2015 złożył Piotr Jabłoński, prezes Klubu.W sporcie kwalifikowanym uczestniczyła sekcja lekkoatletyczna, która zrzesza 50 członków. Działają również, sportowo – rekreacyjna sekcja piłki siatkowej – 40 osób i okresowo, w miesiącach październik – marzec, sekcja halowej piłki nożnej, ok. 40 osób. W okresie sprawozdawczym, wszystkimi formami działalności Klubu, objętych było ponad 2100 osób. Zakres działalności statutowej, w sferze finansowej, uzależniony był od: darowizn prywatnych osób, dofinansowania do zadania publicznego (sekcja lekkoatletyczna) Gminy Miasto Nowy Targ, dofinansowania akcji „Animator sportu dzieci i młodzieży…”, 1% od podatku osób fizycznych i składek członkowskich.


Klub zorganizował, dla uczniów Szkoły, środowiska Miasta Nowy Targ i Powiatu Nowotarskiego, sześć turniejów w piłce siatkowej (trzy dla dziewcząt i trzy dla chłopców) oraz ligę w halowej piłce nożnej. Młodzież Liceum brała udział w około 30 imprezach organizowanych przez SZS, PCK i Klub oraz w 15 imprezach organizowanych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i Małopolski Związek Lekkiej Atletyki. Lekkoatletki i lekkoatleci zdobyli 22 medale w zawodach na szczeblu wojewódzkim: 11 złotych (5 chł + 6 dz.), 5 srebrnych (3 chł. + 2 dz.), 6 brązowych (4 chł. + 2 dz.).


W Ogólnopolskiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej, chłopców sklasyfikowano na 25 miejscu w kategorii open, na 268 szkół i na 12 miejscu wśród 95 liceów i zespołów szkół ogólnokształcących, a dziewczęta na 35 miejscu w kategorii open (237 szkół) i na 26 miejscu wśród 102 liceów i zespołów szkół ogólnokształcących.


W sporcie wyczynowym, lekkoatletki i lekkoatleci zajęli 41 miejsce w Ogólnopolskie Lidze Juniorów. W tabelach 100 najlepszych sklasyfikowano 14 zawodników Klubu, w 23 konkurencjach. W niektórych zestawieniach figuruje kilka tysięcy zawodników.


Prezes podziękował za pracę na rzecz młodzieży członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej - Joannie Jethon – Sułkowskiej, Barbarze Wcisło, Ewie Kolasie, Agnieszce Maciaś – Paprockiej, Szymonowi Pohrebnemu oraz Monice Posmyk kierującej pracami Komisji Sportowej Absolwentów. Podziękował rodzicom uczniów i sympatykom Klubu za wpłaty 1% od wynagrodzeń. Przypomniał numer KRS 0000254769 na który można wpłacać 1% od podatku za rok 2015.


Szczególne podziękowania skierował pod adresem Pani Marii Lorek właścicielki Biura Obrachunkowego, która nieodpłatnie, od początku działalności prowadzi dokumentację ZUS Klubu.


 


Sprawozdanie Merytoryczne UKS „Gimpel” Nowy Targ za rok 2015 można pobrać na stronie www.uksgimpel.org.pl.


zdjęcie: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=150