Myślę, więc jestem, czyli kim jest współczesny Humanista

Dodał: admin 27 lutego 2016 13:42

O tym, jakie możliwości rozwoju stoją przed młodymi humanistami i jakie szanse mogą oni mieć na dzisiejszym rynku pracy, opowiedział Absolwent Szkoły, Karol Poręba, w ramach gościnnego spotkania (18.02. br.) z uczniami klas Id, IId i IIId naszego Liceum.Pan Karol jest obecnie studentem III roku Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo. W ramach wystąpienia przedstawił różne kierunki studiów humanistycznych, oferowane przez polskie uczelnie wyższe, zaczynając m.in. od Filologii polskiej przez Antropologię kultury, Historię sztuki, Edytorstwo aż po Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Nakreślił też swoją ścieżkę kariery oraz zajęcia jako krytyk literacki i redaktor/edytor książek. Przybliżył również zebranym w auli szkolnej profil absolwenta studiów humanistycznych i szanse jego zatrudnienia w wielu instytucjach kulturalnych i społecznych: redakcjach czasopism, wydawnictwach i mediach, agencjach informacyjnych i reklamowych, urzędach administracji państwowej, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby o dobrym wykształceniu humanistycznym połączonym z umiejętnością tworzenia i redakcyjnego opracowania tekstów wszelkiego rodzaju: artystycznych, krytycznoliterackich, prasowych, użytkowych, a także tekstów wystąpień publicznych.


Spotkanie to stało się możliwością do pokazania współczesnej humanistyki jako dziedziny dającej studiującym zarówno wiele satysfakcji, jak i gwarantującej im zatrudnienie.


G.K.


zdjęcia: http://goszczynski.nowotarski.pl/galeria.php?galeria_id=156