naglowek - tlo

Wywiadówka klas III

Dodał: admin 16 marca 2016 07:43

Szanowni Państwo,

zapraszam na wywiadówkę śródsemestralną dla Rodziców Uczniów klas III w dniu 16 marca 2016 r. tj. we środę.

Godz. 15.45-16.30 - możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, nauczyciele będą pełnili dyżury w salach wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach do szkoły.

Godz. 16.30 - spotkanie w auli szkolnej II piętro:

- szczegółowe zasady organizacji matury, terminy dodatkowe, pomoce dydaktyczne dozwolone;

- osiągnięcia uczniów w r. szk. 2015/2016;

- zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury;

- frekwencja i postępy w nauce uczniów. Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami klas w salach wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach do szkoły.

Jednocześnie informuję, iż obok boiska szkolnego jest mały parking, proszę korzystać z parkingów miejskich.

Maria Kopeć - dyr. szkołyI Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl
Deklaracja dostępności