Wywiadówka klas I i II

Dodał: admin 12 kwietnia 2016 20:58

Szanowni Państwo,
zapraszamy na wywiadówkę śródroczną dla Rodziców Uczniów klas I i II w dniu 14 kwietnia 2016r. tj. w czwartek.


Godz. 15.45-16.30 - indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, nauczyciele będą pełnili dyżury w salach wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach do szkoły.


Godz. 16.30 - klasy II spotkanie ogólne w AULI, następnie z wychowawcami w salach wg harmonogramu wywieszonego przy wejściach.
Obecność obowiązkowa!


Godz. 16.30 - klasy I spotkanie z wychowawcami klas wg. harmonogramu wywieszonego przy wejściach.
Obecność obowiązkowa!

Jednocześnie informujemy, iż obok boiska szkolnego jest mały parking, proszę korzystać z parkingów miejskich.I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl