Terminy poprawek maturalnych

Dodał: admin 2 sierpnia 2016 08:43

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora OKE informuję, iż egzaminy poprawkowe maturalne z matematyki i języka angielskiego (część pisemna) zostaną przeprowadzone w dniu 23 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 28 oraz 23.

Egzamin poprawkowy maturalny (ustny) z języka polskiego zostanie przeprowadzony w dniu 24 sierpnia 2016r. o godz. 9.00 w sali nr 18.

Dyrektor Maria KopećI Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl