Zarządzenie

Dodał: admin 6 października 2014 21:58

Zarządzenie nr 8/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu z dnia 19 września 2014 r.w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


§ 1


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r.(z póżn. zm.)  zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:


2 stycznia 2015r.


5 stycznia 2015r.


4,5,6 maja 2015r.


dodatkowo 1 dzień w listopadzie 2014r. dla uczniów klas I i II  na przeprowadzenie matury próbnej  z języków obcych dla klas III.


 


§ 2


W tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.