Wybory do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Dodał: admin 15 września 2016 19:51

Do 29 września kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego są zgłaszani przez poszczególne samorządy klasowe.Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego powinna być osoba (uczeń – uczennica), która:


a) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia – jest punktualna, systematyczna, ma dobrą frekwencję, aktywnie włącza się w życie klasy i szkoły,


b) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne, jest koleżeńska, chętnie współpracuje w grupie, pomaga słabszym, działa na rzecz innych, umie opanować negatywne emocje, właściwie reaguje na zło,


c) wyróżnia się kulturą osobistą,


d) uzyskuje pisemną akceptację wychowawcy i samorządu klasowego.


Prezentacja kandydatów i ich programu wyborczego odbędzie się 11 października w auli szkolnej. Głosowanie na przewodniczącego szkoły przeprowadzone zostanie 13 października. W trakcie kampanii wyborczej można zamieszczać plakaty kandydatów wyłącznie w wyznaczonych miejscach tzn.na oknach szkoły oraz tablicach informacyjnych!


Pełny Regulamin Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu znajduję się na stronie internetowej: http://www.goszczynski.nowotarski.pl/strona.php?etykieta=samorzad

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl