Zarządzenie Dyrektora

Dodał: admin 3 października 2016 09:07

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr1 w Nowym Targu z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:


31 października 2016 r.


2, 4, 5 maja 2017 r.


8 maja 2017 r.


16 czerwca 2017 r.


dodatkowo 1 dzień w listopadzie 2016 r. dla uczniów klas I i II na przeprowadzenie matury próbnej z języków obcych dla klas III.


 


2. W tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl