Informacja o olimpiadzie

Dodał: admin 23 października 2016 13:03

We wtorek, 25 października, odbędzie się szkolny etap Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza.


Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest jedną z 13 olimpiad naukowych, które mają etapy międzynarodowe. Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna odbywa się od 2003 roku i stanowi kontynuację Olimpiad Lingwistyczno-Matematycznych organizowanych w Moskwie i Sankt Petersburgu od lat 60. XX wieku.


Krajowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest od roku szkolnego 2008/09 w spisie olimpiad zamawianych przez MEN i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak samodzielna decyzja senatów tych uczelni.


Na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści OLM otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki. Na Uniwersytecie Warszawskim tytuł finalisty OLM daje maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów.


 


Informacje o olimpiadzie oraz zadania można znaleźć pod adresem:


http://math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna-olimpiada-lingwistyczna/zadania/zadania-z-olimpiady-lingwistyki


 


Zgłoszenia do konkursu w poniedziałek, 24.10.16, do godz.13 zbiera pani Podkanowicz.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl